Březen 2012

Ukončení dlouhodobé přepravy zvířat na jatka

31. března 2012 v 20:03 | help and protect TEAM |  SITUACE VE SVĚTĚ
Děkuji http://www.spolecnostprozvirata.cz/ za informaci, že písemná deklarace (prohlášení) č. 49, evropského parlamentu, žádající ukončení dlouhodobé přepravy zvířat na jatka a stanovení maxim. limitu 8 hodin, byla přijata.

Pro přijetí deklarace bylo třeba nadpoloviční většiny europoslanců tj. 378, deklaraci jich nakonec podpořilo 395. Deklarace žádá maximální dobu přepravy hospodářských zvířat na jatka 8 hodin v Evropské Unii.

Deklaraci podepsalo 15 europoslanců za ČR: Brzobohatá, Dušek, Havel, Rouček, Fajmon, Remek, Sehnalová, Vlasák, Březina, Falbr, Poc, Roithová, Kožušník, Cabrnoch, Ransdorf. Poslanec Pavel Poc byl v přípravném výboru deklarace.
Deklaraci nepodpořilo 7: Maštálka, Tošenovský, Kohlíček, Ouzký, Češková, Strejček, Zahradil.

Situace psů a koček v EU

31. března 2012 v 19:44 | help and protect TEAM |  SITUACE VE SVĚTĚ
Organizace Eurogroup for Animals zveřejnila zprávu o stavu psů a koček v Evropské unii a o svém názoru na tento stav. Počet domácích mazlíčků v EU se odhaduje na 197 milionů, z čehož je přibližně 64 milionů koček a 60 milionů psů. Přestože se většina z nich těší lásce a péči jako skuteční členové rodiny, situace v Unii je, co se týče životní pohody zvířat, v mnoha ohledech problematická.

Psi a kočky v Evropské unii
Cílem organizace Eurogroup for Animals je dosáhnout toho, aby zvířata byla vnímána a respektována jako bytosti přispívající ke kvalitě našeho života, k prosperitě a udržitelnosti naší planety. Jsme to právě my, kdo propůjčuje hlas miliardám laboratorních, hospodářských, domácích i divokých zvířat. Zastupujeme organizace na ochranu zvířat téměř ve všech členských státech Evropské unie. Od svého založení v roce 1980 dosáhla naše organizace prosazení vyšších standardů ochrany zvířat. Za pomoci sítě členských organizací v celé EU zastupuje Eurogroup for Animals hlas veřejnosti a disponuje vědeckými i technickými expertizami, díky nimž může poskytovat fundované poradenství v oblasti životních podmínek zvířat. Hájíme zvířecí zájmy i v rámci úřadů a výborů v evropských institucích. Na základě přijetí Rozhodnutí Rady o životní pohodě koček a psů soustavně pracujeme na vytváření jasné strategie na ochranu těchto zvířat a usilujeme o to, aby evropské instituce při rozhodovacích procesech braly tuto problematiku vždy v úvahu, a to především v návaznosti na současné projednávání revidované Strategie v oblasti dobrých životních podmínek zvířat.

Úvod do problematiky
Odhaduje se, že v evropských domácnostech žije kolem 197 milionů domácích zvířat, z čehož přibližně 64 milionů jsou kočky a 60 milionů psi. Přestože se většina z nich těší lásce a péči jako skuteční členové rodiny, situace v Unii je, co se týče životní pohody zvířat, v mnoha ohledech problematická. Například šlechtění psů a obchod s nimi může být velice lukrativní činnost, která ovšem, je-li prováděna nezodpovědně, není v souladu s požadavky na životní pohodu zvířat. Příkladem takové činnosti je chování štěňat v nevhodném prostředí tzv. Štěněčích farem, nebo nadměrné šlechtění, které může mít za následek nárůst pravděpodobnosti dědičných chorob či přílišné zdůraznění některých tělesných rysů (zvrásněná kůže, plochý čenich), které je pro zvířata nepříznivé.
Jsou-li majitelé neschopní nebo neochotní se o svého domácího mazlíčka postarat, může se stát, že jej opustí nebo dají do útulku. Následkem toho bohužel bývá každý rok značný počet takovýchto opuštěných zvířat utracen.

Současný stav
V Evropské unii neexistují zákony na ochranu domácích zvířat. Z hygienických důvodů však musí být psi, kočky a fretky cestující se svými majiteli trvale označeni, očkováni a vybaveni zvířecí pasem. Ani zvířata, ani jejich majitelé však nemusejí být registrováni v žádné databázi, což ztěžuje jejich lokalizaci. Přijaté zákony se v různých členských státech liší, proto existují i výrazné rozdíly v životních podmínkách zvířat a na vnitřním trhu, což může mít silně negativní důsledky (například je-li v jednom členském státě určité psí plemeno povoleno a majitel se se zvířetem přestěhuje do státu, kde je zakázáno).
V listopadu 2010 vyzvala Rada ministrů zemědělství Evropskou komisi, aby zjistila, jaké jsou v jednotlivých členských státech rozdíly v předpisech na ochranu domácích zvířat a do jaké míry je potřeba tyto předpisy v celé Unii sjednotit. V říjnu 2011 přijal Evropský parlament rezoluci o regulaci množství psů a zodpovědném vlastnictví domácích zvířat. Evropská strategie v oblasti ochrany zvířat zahrnuje rámcový předpis pro oblast ochrany zvířat, který bude pamatovat i na domácí mazlíčky, a také studii o životních podmínkách psů a koček využívaných k reklamním účelům. Zveřejnění studie je plánováno na rok 2014.

Požadavky skupiny Eurogroup
 • Požadujeme zavedení povinnosti označovat a registrovat psy a kočky v celé Evropské unii. Toto opatření by majitelům umožnilo snáze nalézt svého ztraceného miláčka, a také ke by přispělo ke snadnější lokalizaci zvířat všeobecně. Možnost spolehlivě zvíře lokalizovat je důležitá v mnoha situacích, například dochází-li k nezodpovědnému šlechtění zvířat a obchodování s nimi.
 • Vzhledem k tomu, že šlechtění a obchodování/komerční chov psům a kočkám často způsobují utrpení, požadujeme zpřísnění pravidel pro tyto činnosti.
Eurogroup for Animals je přední evropskou neziskovou organizací, jejímž účelem je přispívat ke zlepšení zacházení se zvířaty a podmínek jejich chovu v Evropské unii. Působí v této oblasti 30 let a sdružuje 40 národních i mezinárodních organizací podporovaných více jak 4,5 miliony příznivců. Pomocí vědeckých, technických a právních expertíz se organizace snaží učinit problematiku ochrany zvířat stálou prioritou při evropských rozhodovacích procesech, tak aby v celé Unii byly nastoleny vysoké standardy zaručující zvířatům životní pohodu.


Raroh velký

31. března 2012 v 18:22 | help and protect TEAM |  SITUACE VE SVĚTĚ
Raroh velký se v ČR nevyskytuje, ale je velmi málo jedinců.

Raroh velký

Puštík bělavý

31. března 2012 v 18:09 | help and protect TEAM |  SITUACE V ČR
Puštík bělavý - malá populace v ČR.

Puštík bělavý

Srna uvázla v nemocničním plotu, vyprostili ji záchranáři s heverem

31. března 2012 v 17:15 | help and protect TEAM |  SITUACE V ČR
Vystresovanou zraněnou srnu vyprostili v úterý pracovníci plzeňské záchranné stanice živočichů v areálu Fakultní nemocnice na Lochotíně. Zvíře uvázlo v novém oplocení a nemohlo se samo dostat ven. Záchranáři upozorňují, že podobné případy se dějí poměrně často, bohužel jen málokdy končí pro zvíře šťastně.

Zvířecí záchranáře povolal v úterý v poledne do fakultní nemocnice jeden z lékařů, který si srny uvázlé v novém oplocení onkologického pavilonu všiml.

"Jak dlouho za zadní běhy v oplocení visela, není jasné," řekl Karel Makoň ze záchranné stanice. Pomocí heveru otvor v plotu roztáhl a srnu vysvobodil. Zvíře útrapy přežilo, záchranáři ho umístili ve své stanici.

"Je třeba nechat ho uklidnit a následně se budou řešit další vyšetření a případné následky," řekl Makoň.

Dodal, že vinou nevhodně konstruovaných plotů nejsou podobné události ojedinělé.

"Tento typ plotu se objevuje u řady areálů a bylo by žádoucí, aby se podobné nedostatky řešily už při stavebním řízení a schvalování jednotlivých projektů," řekl ekolog. Ve většině podobných případů podle něj zvířata uhynou.

Opět děkuji http://idnes.cz/.

Z rozboru krve se pozná, jestli kočka, slepice či pes žijí ve stresu

31. března 2012 v 16:38 | help and protect TEAM |  SITUACE V ČR
Nový poznatek vědců by mohl vyřešit i spekulace, jak se liší utrpení slepice v miniaturní kleci a o trochu větší "eurokleci". Pokud totiž zvíře žije ve stresu, lze to laboratorně zjistit vyšetřením jeho krve.

Z rozboru zvířecí krve je dokonce možné určit přímo míru stresu, kterému je zvíře vystaveno a utrpení zvířete se tak dá změřit a doložit. Pražský veterinář Alexandr Skácel má praktické zkušenosti s tím, že se například vyšetřením psa nebo kočky pozná, že u jejich majitelů něco není v pořádku.

Rozvádíte se? Stresujete tím i svoji kočku
Do Skácelovy ordinace přišel muž se sibiřskou kočkou (více o plemeni zde) a stěžoval si, že zvíře začalo být nebývale agresivní. Běžná vyšetření žádný neduh neodhalila, tak lékař vsadil na alternativní diagnostiku z krve. "Lékařka z firmy, která se speciální metodě věnuje, mi poradila, ať se zeptám, jestli se dotyčný muž náhodou nerozvádí. Když jsem tak učinil, pan inženýr užasl. Nechápal, odkud to vím, když bydlí na druhém konci Prahy," vypráví veterinář, který se zabývá psychologií zvířat.

Zvíře zkrátka vycítí napjaté klima kolem sebe. Jakmile se manželé od sebe odstěhovali a zvíře zůstalo jen s mužem, poměrně rychle bylo po problému. Potvrdil to i opakovaný rozbor krve. Alexandr Skácel říká, že negativní emoce přejímají hlavně ta zvířata, která jsou na svém pánovi patologicky závislá. A i k tomu někteří lidé přispívají.

Lékař otestuje i biovejce a vejce pocházející z klecového chovu
"O tom, že to nebyl náhodný případ, jsem se následně přesvědčil už zhruba u čtyřiceti psů a koček.Také u nich vzorek krve odhalil, že zažívají nějakou nepohodu," popisuje veterinář. Dodává, že tento speciální postup využívá hlavně v případech, kdy klasická medicína selže. Na zmíněnou diagnostickou metodu existuje už několik evropských patentů.

V souvislosti se "slepičí aférou", kdy cenu vajec zvýšily evropské předpisy pro větší klece, Alexandra Skácela rozčilují názory některých odborníků, že se zvířata nemají polidšťovat. Je skálopevně přesvědčen, že i tak jednoduchý tvor jako slepice ve stísněném prostoru trpí. Protože by rád svoji verzi podpořil pádnými důkazy, přemluvil nyní lékařku, s níž spolupracuje, aby otestovala biovejce od slepic pobíhajících na dvorku. "Nic podobného se dosud nedělalo. Paní doktorce jsem navrhl, abychom to jen tak pro sebe zkusili. Výsledek pak chceme porovnat se vzorkem z normálních vajec z obchodu, která pocházejí od slepic v klecových chovech," plánuje Skácel.

Stres není jen špatný
Že se z krve zvířat dá zjistit, nakolik jsou stresovaná, potvrzuje i Eva Voslářová z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. "Z našich výzkumů víme, že se v krvi zvířat dají analyzovat určité látky, jejichž koncentrace odpovídá míře stresu, jemuž je zvíře vystaveno. Stres však není vždy jen špatný, například ve volné přírodě je důležitý, aby zvíře přežilo," vysvětluje docentka Voslářová.

Podle ní nová pravidla o lepším zacházení ze zvířaty diktovaná Evropskou unií nepramení jen ze snahy přilepšovat zvířatům, je to i v zájmu lidí. "Je totiž jednoznačně prokázáno, že hladina stresu koresponduje s kvalitou masa. Proto je snaha zacházet s dobytkem co nejšetrněji při přepravě i při porážce," dodává Voslářová.

Na nynější trend ochrany zvířat před bolestí a týráním zareagovala i Veterinární a farmaceutická univerzita, která letos zavádí nový studijní obor zabývající se ochranou zvířat a welfare, tedy pohodou zvířat. Podle Josefa Dubna ze Státní veterinární správy stres probudí v těle zvířete mnoho chemických pochodů. "Na mase se to vizuálně nepozná, ale řízek stresovaného prasete se na pánvi stane podešví," udává příklad prokazatelného důsledku stresu u zvířat veterinář.


Betonové ostrůvky pro rybáky obecné

31. března 2012 v 15:43 | help and protect TEAM |  SITUACE V ČR
Rybák obecný je ohrožený druh a u nás žije asi pouhých 400 až 600 párů. Ztratil totiž svoje přirozené hnízdiště, kvůli regulaci vodních toků. Čeští ornitologové se proto dali do spolupráce například se společností Českomoravský štěrk a.s. a vytvořili pro rybáky betonové ostrůvky, které přesně vyhovují požadavkům rybáků na hnízdění. Jsou holé, nejsou na nich rostliny a jsou obklopené volnou vodou. Po ukotvení ostrůvků na vodu se na nich rybáci objeví do několika minut. Na plovoucích ostrůvkách už hnízdí 10% populacé rybáků u nás, což bylo v loňském roce kolem 55 až 57 párů s mláďati. Fotografie s dalšími informacemi si můžete prohlédnout na http://hobby.idnes.cz/foto.aspxr=&c=A120330_101741_hobbymazlicci_mce&foto=&thumbs=1#MCE422cc6__DSC7313.jpg.

Neničte Arktidu

31. března 2012 v 11:45 | help and protect TEAM |  KAMPANĚ
Podpořte Greenpeace a zapojte se do kampaně Zachrantě Arktidu a nedovolte ropné společnosti Sheel těžit ropu v Arktidě! Prosím navštivte http://www.greenpeace.org/czech/cz/Kampan/klima_a_energetika/Arktida/zachrante-arktidu/.
10 důvodů proč zábranit Sheel v těžbě ropy v Arktidě:
 1. Je to extrémně nebezpečné. Arktická přírodní podmínky patří k těm nejnehostinnějším na světě a do čehokoliv se zde pustíte, je mnohem komplikovanější než kdekoliv jinde.
 2. Naše klima si to nemůže dovolit.Dopady globálních změn klimatu jsou stále viditelnější a nebezpečí s nimi spojené větší, takže těžba a následné další spalování fosilních paliv je skutečně ta poslední věc, kterou bychom měli dělat, navíc v tak nedotčené a zranitelné oblasti jako je ta arktická.
 3. Je těžší vyhloubit přepouštěcí šachtu. V případě nekontrolovaného vytrysknutí ropy - jako tomu bylo u plošiny Deepwater Horizon v Mexickém zálivu - musí být vyhlouben druhý, přečerpávací vrt. Období, kdy je možno provádět vrty, je ale v Arktidě kvůli zamrzání moře velmi krátké. To znamená, že by ropa mohla z poškozeného vrtu unikat až dva roky.
 4. Odstranění ropy z ledu je téměř nemožné. Tradičně používané technologie jako norné stěny jsou při silném ledu nepoužitelné. Podle vysoce postaveného zaměstnance jedné kanadské firmy, která se specializuje na likvidaci ropných havárií, "v současné době nevíme o žádném řešení nebo metodě, které by dokázaly odstranit ropu (po ropné havárii) a Arktidy".
 5. Není tu ani zdaleka dostatečná kapacita pro reakci na případný únik ropy. Arktida je velice vzdálená, má malou populaci a k dispozici málo technického vybavení. Při katastrofě v Mexickém zálivu bylo na odstranění ropy použito přes 6 000 lodí. Společnost Cairn Energyjich má v Buffinově zálivu v Grónsku k dispozici sotva 14. Shell ve svém krizovém plánu pro práce v Čukotském moři zmínil přítomnost dokonce jen devíti lodí.
 6. Příroda v těchto končinách je ještě méně schopná absorbovat ropu než v nižších zeměpisných šířkách. Nedostatek slunečního svitu v zimě a mrazivé teploty zapříčiní, že se ropa bude rozkládat mnohem déle. Navíc zůstane uvězněná v moři pod ledem. Ještě dnes, více jak 20 let po nehodě tankeru Exxon Valdez na Aljašce se v okolí průlivu Prince Williama nachází zbytky ropy.
 7. Místní divoká příroda je ropou velice zranitelná. Mnoho druhů ptáků, stejně jako velryb a tuleňů, migruje v létě do arktických oblastí. Lední medvědi a polární lišky, kteří jsou životně závislí na mořských a pobřežních zdrojích potravy, budou přímo postiženi industrializací tohoto regionu.
 8. Je to nesmírně drahé. Kvůli extrémní povaze práce v této poslední velké divočině světa je hledání ropy v Arktidě neuvěřitelně drahé. Za poslední dva roky utratila společnost Cairn Energy více než miliardu dolarů na vyhloubení jen několika málo vrtů - a stále nenašla žádnou ropu.
 9. Hranice tří let. Podle Americká agentury pro geologický průzkum (US Geological Survey) se v Arktidě skrývají ropné zásoby o objemu asi 90 miliard barelů - a to je teoretické maximum. To zní jako velké množství, ale uspokojilo by to pouhé tři roky světové poptávky. Tyto gigantické rezavějící ropné plošiny s nedostatečnými nouzovými plány pro případ ropné havárie riskují budoucnost Arktidy pro ropu, která vystačí na pouhé tři roky? Jistě nemá žádnou cenu takhle riskovat!
 10. Skutečně to nepotřebujeme. Výrobci aut mají možnost vyrábět pouze automobily s ekonomickou spotřebou. Kdyby společnosti jako je Volkswagen přestaly blokovat klíčové zákony vztahující se k efektivitě, vozidla s ekonomickou spotřebou by se stala standardem. Tímto způsobem bychom redukovali naši potřebu ropy, pomohli naší planetě a zároveň ušetřili spotřebiteli peníze.

Záleží mi na zvířatech

31. března 2012 v 11:01 | help and protect TEAM |  KAMPANĚ
Na stránce Společnosti pro zvířata můžete podpořit například kampaň Animals Matter, nebo Stop utrpení zvířat na palubě! Prosím navšitvte http://pomahame.spolecnostprozvirata.cz/zapojte-se/.

Cirkusy bez zvířat

26. března 2012 v 22:00 | help and protect TEAM |  CIRKUSY
Pokud chcete pomoci zvířatům, které jsou týrany v cirkusech, navštivte stránu cirkusybezzvirat.cz,
kde naleznete informace o kampani a i o samotném cirkusu.

Majitel hledal svého psa, našel ho připraveného k jídlu

26. března 2012 v 17:56 | help and protect TEAM |  SITUACE V ČR
Otřesný pohled na jeho psa, zabitého a připraveného k jídlu, se ve středu naskytl osmačtyřicetiletému majiteli v Holešově. Pes se předtím muži ztratil.¨

V restauraci v centru Prahy žijí dvě pumy

26. března 2012 v 17:54 | help and protect TEAM |  SITUACE V ČR
Když se chce člověk zblízka podívat na pumu, většinou zavítá do zoologické zahrady. Majitel jedné pražské restaurace na Vinohradech však chová tyto kočkovité šelmy přímo ve svém lokále. Zákazníci tak mohou posedět na zahrádce v jejich bezprostřední blízkosti a samce Paca si mohou dokonce i pohladit, když má dobrou náladu.

Odvážná myš se postavila kocourovi, říkají jí Jerry

25. března 2012 v 15:18 | help and protect TEAM |  SITUACE VE SVĚTĚ
V anglickém hrabství Surrey ožila dvojice kreslených postaviček Tom a Jerry. Ve vesnici Reigate byla totiž majitelka kocoura Stephanie Evansová (41) svědkem scény, kdy se jejímu čtyřnohému kamarádovi odvážně postavila myš a nakonec jej dokonce "poškrabkala" na čumáku.

Kočka Sugar přežila zázrakem pád z 19. patra

25. března 2012 v 15:00 | help and protect TEAM |  SITUACE VE SVĚTĚ
Záchranáři ji označili za "zázračnou kočku". Jmenuje se Sugar, je celá bílá, neslyší - ale zato měla velké štěstí, když tento týden přežila pád z okna bytu své majitelky v 19. podlaží výškové budovy v Bostonu.

Profil admina: LoL(a)

22. března 2012 v 16:17 | help and protect TEAM |  BLOG&ADMIN
Jméno: LoL(a)
Narození: 28.1.
Znamení: Vodnář
Věk: 13
Mazlíčci: kocourek, 2 fenky a králiček
Oblíbená barvy: modrá, oranžová, černá, zelená
Oblíbený film: Harry Potter, Stmívání, Marley a já, Vzhůru do oblak
Oblíbený seriál: Melrin, Simpsonovi, Kouzelníci z Waverly
Oblíbená hudba: Madonna, Michael Jackson, Pink, Demi Lovato, Prince
Oblíbené ovoce: jablka, hrušky, kiwi, banán, jahody, třešně
Neoblíbené ovoce: lichi
Oblíbené jídlo: jsem vegetarián:) takže hlavně tofu, soja, zelenina, ovoce, těstoviny, atd.
Neoblíbené jídlo: houby
Oblíbené aktivity: zpěv, tanec, poslouchání hudby, zvířata..:), přátelé
Citáty a motta: Všichni živí tvorové mají stejnou duši, i když tělo máme každý jiné.

Rok 2011 byl pro slony a nosorožce nejhorším v historii – pytlačení prolomilo rekordní čísla

19. března 2012 v 18:06 | help and protect TEAM |  SITUACE VE SVĚTĚ
Rozsáhlé pašování sloních klů dosáhlo v tomto roce rekordních čísel. Více jak 2500 slonů bylo zabito kvůli slonovině. Podle agentury pro životní prostředí jsou pachatelé organizované trestné činnosti zejména asijské zločinecké organizace, které se stále více zapojují do nelegálního obchodu (pytláci dnes používají moderní vybavení, jako jsou brýle pro noční vidění, navigace, satelitní telefony, vrtulníky atd.).

Odborníci říkají, že to byl nejhorší rok pro ohrožená zvířata od roku 1989, kdy byl obchod se slonovinou zakázán. Ve většině případů se slonovina pašuje z Afriky do Asie, kde vzrůstající bohatství zvyšuje touhu po slonovině, která se používá pro ozdobu a po nosorožčích rozích, které se zase používají nejčastěji v tradiční medicíně, ačkoli je prokázáno , že nosorožčí rohy nemají žádné léčivé účinky.

Odborník na sledování obchodu se zvířaty Tom Milliken řekl: "Protože většina velkých konfiskací slonoviny nevede k zatýkání, obávám se, že zločinci vítězí. "Eskalace obchodu se slonovinou a zabíjení slonů a nosorožců je způsobena tím, že asijské koncerny, jsou nyní pevně propleteny v afrických společnostech." Není jasné, kolik zvířat bylo letos v Africe zabito, ale úřady jsou tím znepokojeny a budou to brzy zjišťovat.

Počet slonů ve dvou přírodních rezervacích v Tanzanii za poslední 3 roky poklesl o téměř 42 %

19. března 2012 v 18:03 | help and protect TEAM |  ZABÍJENÍ SLONŮ
(Reuters) - Počet slonů ve dvou přírodních rezervacích v Tanzanii za poslední 3 roky poklesl o téměř 42 %, protože pytláci stále zabíjejí slony kvůli jejich klům, ukázalo sčítání, které bylo zveřejněno v úterý. Sčítání slonů v Selous Game Reserve a v národním parku Mikumi ukázalo, že jejich počty klesly ze 74 900 v roce 2006 na 43 552 v roce 2009.

Sčítání bylo provedeno organizací "Tanzania Wildlife Research Institute", jako součást vládního plánu na zachování přírody. Na tento rychlý pokles reagoval prezident Jakaya Kikwete, který nařídil vyšetřování, jak sdělila v úterý jeho kancelář.

Podle studie lovci snižují populace lvů a pum

19. března 2012 v 18:00 | help and protect TEAM |  UBÝVÁNÍ ŽIVOČIŠNÝCH A ROSTLINNÝCH DRUHŮ
ScienceDaily (18. června 2009) - Sportovní (trofejní) lovci poškozují populace lvů a pum (podle studie zveřejněné v červnu 2009). Studie byla vedena Dr. Craigem Packerem, profesorem na univerzitě v Minnesotě, který je světovým odborníkem na chování lva. Packer na studii pracoval s mezinárodním týmem ochránců přírody.

Nutno poznamenat, že Dr. Packer byl silně dotován SCI (Safari Club International - lovecká organizace). Nedávno se finanční toky zmenšily a Packer začal postupně měnit názor. Packer byl dříve z těchto důvodů lovům nakloněn, ale ani on nemohl ignorovat svoje studie, které postupem času prováděl. Takže jak klesala podpora z SCI, stoupal Packerův "odpor" proti lovům pro zábavu. Otřesné na celé věci je to, že Dr. Packer patří mezi nejznámější "ochránce" lvů a spolu s dalším vědcem Philipem Chardonnetem by si mohli podat ruce. Chardonnet při sčítání uměle navyšoval počty lvů právě kvůli tomu, aby lvi mohli být dále loveni.

Jste svědkem týrání zvířat, nalezli jste nalíčenou past, otrávené či postřelené zvíře, znáte osobu, která zvířata týrá?

19. března 2012 v 16:39 | Nejmí |  SITUACE V ČR
Dopručení a postupy při setkání s týráním zvířat (ekoporadna.cz)
Autor: Neimh
Typ: informace
Tagy, ve zkratce: týrání zvířat, práva

Rizika i přednosti vegetariánství

18. března 2012 v 14:42 | help and protect TEAM |  VEGETERIÁNSTVÍ
Dvacetiletá Lucie přišla za dermatologem, protože jí začaly řídnout a vypadávat vlasy. Zaskočilo ji, když se dozvěděla, že příčinou jejích potíží je s velkou pravděpodobností to, že donedávna byla přísnou vegetariánkou.

Vyšetření hladin vitamínů a minerálů totiž ukazovalo, že má nedostatek vitamínů B2, B12, železa, vápníku a zinku. To jsou deficity typické pro vegetariánství. U ní byl zřejmě klíčový deficit vitamínu B2, který obnovuje strukturu vlasů, kůže i nehtů a podporuje tvorbu hormonů. Lucii to zaskočilo, protože nikdo z vegetariánských přátel se jí nezmínil ani slovem o těchto rizicích. Naopak neustále zdůrazňovali, jak je vegetariánství zdravé a uváděli samé pozitivní příklady.

Profil admina : Yvoney

18. března 2012 v 14:15 | help and protect TEAM |  BLOG&ADMIN
Jméno: Yvoney
Narození : 8.8.
Znamení: Lev
Věk: 19 let
Bydliště: Zlín
Sourozenci: dvojče
Mazlíčci: 2 psi, kočka
Oblíbená barva : oranžová, modrá, fialová,
Oblíbené číslo: 6, 7, 9, 666,
Oblíbený film: The Lord of the Rings 1, 2, 3, King speech, Remember me, Dear John, Donnie Darko, Constatine...
Oblíbená hudba: soundtracky k filmům
Oblíbené ovoce: asi všechno
Oblíbené jídlo: špagety, řekla bych...
Neoblíbené jídlo: salát s tuňákem, masová jídla (stávám se vegetariánem..)
Neoblíbené ovoce: i don't know
Oblíbené aktivity: Agility, klikr trénink, poslušnost, četba knih, fotografování, hudba,
Citáty a motta, která pro mne něco znamenají: "Množí z těch, co žijí, by zasluhovali smrt. A mnozí z těch, co zemřeli, by si zasloužili žít." J.R.R. Tolkien, V životě nevěř tomu, kdo tě klame, ale nezklam toho, kdo ti věří.

Profil admina : Double.Claire

18. března 2012 v 14:14 | help and protect TEAM |  BLOG&ADMIN
Tak je mi 14 let a jsem z Ostravy. Motto je "Dokud dýchám, doufám..."

A profil:
Jméno: Double.Claire
Osobní blog: doubleworld.blog.cz
Narození : 21.3, Ostrava-Vítkovice
Znamení: Beran
Věk: 14 let
Bydliště: Ostrava
Škola : ZŠ-Petřkovice. Gym. Hladnov
Sourozenci : mladší sestry(dvojčata)
Mazlíček : pes
Oblíbená barva : zelená, žlutá, modrá. orandžová
Oblíbené číslo : 8

Policie chytala dikobraza, procházel se Vysokým Mýtem

14. března 2012 v 21:53 | help and protect TEAM
Kuriózní oznámení přijali v úterý večer operační důstojníci na lince tísňového volání policie. Muž jim oznámil, že se před supermarketem ve Vysokém Mýtě prochází dikobraz.

V Mexiku našli 35 ovcí s vysátou krví, mluví se o nestvůře s křídly

14. března 2012 v 21:51 | help and protect TEAM |  SITUACE VE SVĚTĚ
Do mexického města Paracuaro se s příchodem března vkradl strach. Hned v prvním dnu nového měsíce totiž město údajně navštívila záhadná okřídlená nestvůra, která najednou zabila 35 ovcí. Vysála z nich krev a jinak nedotčená těla nechala ležet v ohradě.

Pes pokousal majitelku a jejího syna, hned ho nechali utratit

14. března 2012 v 21:50 | help and protect TEAM |  SITUACE V ČR
Třiapadesátiletou majitelku a jejího o 21 let mladšího syna pokousal v sobotu v Ludgeřovicích na Opavsku jejich pes. Oba majitelé stafordšírského teriéra utrpěli těžší zranění, žena přišla po útoku zvířete o část ucha. Na místě zasahovali policisté a majitelé zavolali i veterináře, který psa na jejich žádost okamžitě utratil.

Kolik druhů zvířat je ohroženo?

10. března 2012 v 23:54 | help and protect TEAM |  SITUACE VE SVĚTĚ

V červené knize ohrožených druhů Mezinárodního svazu pro ochranu přírody (IUCN) bylo roku 2007 zapsáno celkem 41 415 živočichů. 16 306 z nich hrozí vyhubení. Kdo za to může? Život zvířat byl vždy ve znamení vývoje - adaptace na nové podmínky, objevení a zánik druhů jsou ve zvířecí říši přirozené. Bohužel tento přirozený proces není hlavním viníkem zániku živočišných druhů. Do tohoto koloběhu stále častěji zasahuje člověk: demografická exploze, kácení lesů, vznik a rozšiřování měst, znečišťování, klimatické změny, to vše vymírání zvířat urychluje.


Psů a koček je v ČR na obyvatele nejvíce v Evropě

10. března 2012 v 15:09 | help and protect TEAM |  SITUACE V ČR
Ve čtyřech a půl miliónu domácností v České republice žijí podle odhadů téměř dva milióny psů a milión koček. Jedno nebo více domácích mazlíčků tak chová podle statistik polovina českých domácností. V počtu chovaných zvířat na počet obyvatel jsme v Evropě na samé špičce. Zhruba čtvrtina českých psů má navíc doklad o původu.

Například v 82miliónovém Německu chovají lidé kolem deset miliónů psů a šesti miliónů koček. Domácího mazlíčka chová jen 13 procent domácností.

Podle průzkumu provedeného pro německou organizaci Verband für das Deutsche Hundewesen má ve Francii psy 38, v Belgii 37 a v Irsku 36,25 procenta domácností. Naopak nejméně psů žije ve Švýcarsku, kde je má jenom 10, a v Německu a Norsku již zmíněných 13 procent domácností.

Gaviál Indický

4. března 2012 v 15:46 | help and protect TEAM |  UBÝVÁNÍ ŽIVOČIŠNÝCH A ROSTLINNÝCH DRUHŮ
Gaviál Indický je kriticky ohrožený druh krokodýla v Indii. Tam je považován za posvátné zvíře.
Gaviál indický

Rozhovor: Kruté traviče zvířat odradí jen tvrdý trest

3. března 2012 v 18:56 | help and protect TEAM |  SITUACE V ČR
Ptáci zůstanou ve smrtelné křeči na místě, savci neujdou více než dva metry. Smrtelný jed karbofuran používaný traviči na celém světě zabíjí stovky zvířat také v české přírodě.

Oceán vyplavil podivné monstrum. Není to poprvé

3. března 2012 v 18:53 | help and protect TEAM |  SITUACE VE SVĚTĚ
New York - Vlny začátkem měsíce vyplavily pozůstatky záhadného živočicha. Podobná zdechlina, takzvané monstrum z Montauku, se poprvé objevila již loni a údajně může souviset s genetickými pokusy na zvířatech. Před třemi lety moře vyvrhlo neznámé "Moskevské" monstrum také na břeh Sachalinu.
zde fotky: http://aktualne.centrum.cz/zpravy/kuriozity/fotogalerie/2009/05/21/ocean-vyplavil-podivne-monstrum-neni-to-poprve/


Balkánské lípy zabíjejí po tisících české čmeláky

3. března 2012 v 18:50 | help and protect TEAM |  UBÝVÁNÍ ŽIVOČIŠNÝCH A ROSTLINNÝCH DRUHŮ
Kladno - Lidé z Českého svazu ochránců přírody našli v Kladně stovky usmrcených čmeláků. Hmyz chráněný zákonem nezabil člověk, ale dvě exotické lípy, které v české přírodě nepatří mezi původní druhy.

Pytláka, co zabil v Beskydech medvěda, policie nechytla

3. března 2012 v 18:48 | help and protect TEAM |  SITUACE V ČR
Frýdek-Místek - Policii se nepodařilo zjistit, kdo koncem dubna v Beskydech zabil medvěda, jedno z nejvzácnějších druhů zvířat v republice.

"Šetřením zatím nebyl pachatel vypátrán," řekl Aktuálně.cz Vlastmil Starzyk z policie ve Frýdku-Místku. Dodal, že pátrání po pytlákovi ještě neskončilo. Policisté spolupracují na případu i s pracovníky Chráněné krajinné oblastí Beskydy.

Vymřelo 10 milionů ptáků, vrabců zbývá už jen polovina

3. března 2012 v 18:46 | help and protect TEAM |  UBÝVÁNÍ ŽIVOČIŠNÝCH A ROSTLINNÝCH DRUHŮ
Praha - Kdysi patřil vrabec domácí mezi hlavní polní škůdce a nejrozšířenější ptáky českých měst.

To už ovšem dávno neplatí. Vrabců je čím dál méně. Podle aktuálních dat České společnosti ornitologické jich žije v zemi už jen zhruba polovina v porovnání se stavem před třiceti lety.

Vrabec není jediný. Podobně mizí třeba i pěnkavy nebo zvonci.

České tažné ptáky pobíjejí na Kypru, končí na talířích

3. března 2012 v 18:44 | help and protect TEAM |  UBÝVÁNÍ ŽIVOČIŠNÝCH A ROSTLINNÝCH DRUHŮ
Praha/Larnaca - Stovky tisíc evropských ptáků, kteří se právě vydávají na cestu do teplých krajin, do svého cíle nikdy nedoletí.

Pobijí je lovci na Kypru. Ptáci pak skončí jako vyhledávaná pochoutka v restauraci. V tomto byznysu, kterému se zatím marně snaží zabránit ornitologové a další ochránci přírody, se odhadem točí miliony eur.

Mezi zabitými jsou i ptáci, kteří vyletěli do teplých krajin z Česka. Přes Kypr létají například skřivani nebo vlha pestrá.

Napůl pes a divočák. Záhadný tvor napadá zvířata i lidi

3. března 2012 v 18:40 | help and protect TEAM |  SITUACE VE SVĚTĚ
Windhoek - Severní Namibií obchází podle svědectví místních obyvatel podivné zvíře, jaké nikdy nespatřili.

Jak informuje namibijský on-line deník Informante, agresivní tvor připomíná křížence psa s divokým prasetem. Hlavu má údajně jako pes, tělo jako kanec, ale přitom bílé.

Namibijci říkají, že napadá kozy a jiná zvířata, stejně tak jako psy. Napadl už také jednoho muže. Podivná bytost se pohybuje v oblasti Ošana, nedaleko míst, kde začíná poušť Kalahari.

Pytláci otrávili stovky zvířat, teď i ohroženou vydru

3. března 2012 v 18:37 | help and protect TEAM |  SITUACE V ČR
Chrudim - U potoka Ležák u chatové osady u obce Lukavice na Chrudimsku byla nalezena mrtvá vydra, kterou prokazatelně zabila návnada s prudce jedovatým, zakázaným karbofuranem.

Každoročně tímto nervovým jedem, který způsobuje ochrnutí dýchacího svalstva a udušení, otráví pytláci stovky divokých zvířat včetně mimořádně vzácného orla skalního.

"Jde o patnáctou vydru od roku 2006, která byla prokazatelně otrávena. V údolí potoka Ležák byly nalezeny dvě otrávené vydry už v roce 2008," řekla Jitka Větrovcová ze státní Agentury ochrany přírody a krajiny.Vydra říční je na Červeném seznamu ohrožených živočichů. Poté, co vyšetření prokázalo otravu zakázaným jedem, podala agentura trestní oznámení na neznámého pachatele, který se dopustil trestného činu pytláctví a porušil i zákon o ochraně zvířat před týráním.
Policie pytláky nevypátrala

U Brna řádí sadista: Surově ubil fenku, kočku dusil

3. března 2012 v 18:34 | help and protect TEAM |  SITUACE V ČR
Ostatky sadisticky utýraného psa nalezla jednatřicetiletá žena na nedělní procházce lesem poblíž Zastávky u Brna.

V pondělí pak jiná žena našla nedaleko dvouletého kocoura uvězněného v neprodyšném pytli. Toto zvíře se podařilo zachránit.

Po pachateli i majitelích zvířat pátrá policie, řekl její mluvčí Bohumil Malášek.

Zakrvavené ostatky psa našla žena v korytě potůčku. Šlo asi o tříletou fenu pravděpodobně křížence stafordšírského teriéra s pitbulteriérem bílé barvy, která měla nejméně jednou štěňata.

5 důvodů pro kastraci koček

3. března 2012 v 17:48 | help and protect TEAM |  SITUACE V ČR
Tento článek srozumitelným způsobem vysvětluje proč je důležité nechat kočku vykastrovat a jaké problémy můžou u nevykastrované kočky vzniknout.

Maso je kvůli zkrmování antibiotik rizikové

1. března 2012 v 19:54 | help and protect TEAM |  SITUACE VE SVĚTĚ
Kvůli stále zkrmovaným antibiotikům je maso dobytčat i drůbeže podle expertů stále rizikovější. O nebezpečí se ví už dlouho: před šesti lety proto bylo v celé Evropské unii používání antibiotik v krmivu pro zvířata zakázáno.


Pes není pouhá věc, protestují Slováci

1. března 2012 v 19:51 | help and protect TEAM |  SITUACE VE SVĚTĚ
Asi 500 majitelů psů a koček se společně se svými miláčky sešlo v centu Bratislavy na sobotním pochodu pro zvířata. Majitelé čtyřnohých miláčků žádali, aby zvířata nebyla považována za věc, jak tomu na Slovensku podle platných zákonů je.

Nalezenému psovi někdo rozdrtil lebku a propíchl oko

1. března 2012 v 19:49 | help and protect TEAM |  SITUACE V ČR

Jednatřicetiletá žena našla během víkendové procházky u Brna tělo brutálně ubitého psa. O den později našla další žena nedaleko prvního nálezu pytel s živým kocourem, kterého se podařilo zachránit. Policisté po pachateli pátrají.