Leden 2012

Část z vyhynulých zvířat v posledních 100 letech

31. ledna 2012 v 18:52 | help and protect TEAM |  SITUACE VE SVĚTĚ
Speciaci, vývoj biologických druhů a zánik, konec biologických druhů, jsou důležité atributy ekologie. Termín zániku, v ekologii, se odkazuje na konci specifické skupiny taxonů. Jednoduše řečeno, je smrt posledního jedince určitého druhu považovat za okamžik zániku tohoto druhu. V průběhu let, planeta svědkem zániku několika druhů zvířat, od dinosaurů k žáby. Některé byly masové vymírání, zatímco jiní byli prakticky přinesl na pokraji vyhynutí v důsledku lidské činnosti, než byli zcela setře. To může přijít jako překvapení pro mnohé, ale v průběhu posledních 100 let sama, několik druhů zvířat se vyhynul. Než začneme se seznamem vyhynulých zvířat v posledních 100 let, pojďme se podívat na různé příčiny, které vedly k vyhynutí těchto zvířat se vyskytuje v IUCN (Mezinárodní unie pro ochranu přírody) vyhynulých zvířat, seznam za několik posledních desetiletí.

Adopce na dálku - útulek Primetice

30. ledna 2012 v 14:01 | help and protect TEAM |  ADOPCE
V sekci "Adopce na dálku" bychom vám rádi představili pejsky, kteří v útulku strávili z různých důvodů třeba i několik let a postupem času se z nich staly psi "neudatelní". Nejsou zde jen pejsci staří, ale také s nejrůznějšími handicapy, které jim stěžují jejich osvojení. Pochopitelně, pokud by se našel dostatečně trpělivý a obětavý člověk, je možné si většinu pejsku z této sekce osvojit. Jinak je tato sekce určena hlavně pro lidi, kteří už pejska mají a nemohou mít doma dalšího nebo vědí, že by na vlastního pejska neměli čas a přesto po nějakém touží. Mohou proto udělat dobrý skutek a jednoho si virtuálně adoptovat. Potom těmto lidem budou o jeho oblíbenci zasílány fotky a informace o tom, jak se má. Proto prosím všechny sponzory, kteří mají zájem dostávat informace o "svém" pejskovi, aby napsali na e-mail utulek-primetice@email.cz

více informací zde : http://utulek-primetice.cz/adopce.htmPetice na záchranu afrických lvů před vyhubením

30. ledna 2012 v 13:47 | help and protect TEAM |  PETICE
Jestli máte rádi tohle nádherné zvíře. Podepište petici a řekněte o ní vašim známým a kamarádům. V Africe zbývá podle posledních odhadů už pouze něco kolem 20 tisíc lvů Petici můžete podepsat

zde.Petice k podpoření zákazu dovozu lvích trofejí do EU

30. ledna 2012 v 13:46 | help and protect TEAM |  PETICE
Podpořte snahu známé nadace LION AID. Nadace se snaží sehnat dostatek podpisů k tomu, aby mohl být zakázán dovoz lvích trofejí do EU. Je to nutná akce, pokud nechceme, aby lvi byli velmi brzy vyhubeni, protože počet hovad v lidské kůži opravdu rychle narůstá.
Během posledních 50 let v Africe klesl stav lví populace z více jak 200 000 zvířat v roce 1960 na současných méně než 25 000 lvů. Je to šokující číslo. Zejména pokud vezmeme v úvahu velikost afrického kontinentu, jsou počty lvů opravdu velice nízké. Zbývající populace lvů přežívají na malém a roztříštěném území. Jsou rozptýlené a zranitelné. Tempo jakým lvi mizí, se zrychluje. Ghana, Pobřeží slonoviny a Kongo jsou nejnovější africké země, které byly přidány do dlouhého seznamu zemí ,které ztratily všechny své lvy. Nigérii, Keňu a Ugandu čeká stejné vymírání v příštích deseti letech.

Zatímco řada faktorů, které přispívají k celkovému poklesu lví populace (ztráta přirozeného prostředí, konflikt s rostoucími populacemi lidí a dobytka, snížení počtu funkčních chráněných území apod.), je trofejní lov velmi významným zdrojem dodatečné úmrtnosti.

Databáze CITES obsahuje celkem 6652 lvích trofejí vyvezených mezi roky 2000-2009 (téměř všechno samci). Toto číslo velmi pravděpodobně překročilo počty lvů, kteří byli zabiti jako "problémová" zvířata, kvůli útokům na dobytek nebo lidi. Jeden příklad: V období 1992 - 1998, bylo v severní Botswaně údajně zabito 135 lvů jako problémová zvířata. Ve stejné době, bylo vyvezeno 198 trofejí ze stejné oblasti. Trofejní lov lvů není již v praxi obhajitelný, není v souladu s předpisy CITES a předpisy ES WTR, které říkají, že obchod nemá mít negativní vliv na zachování druhu stav, a měl by být zrušen.

Kdo máte rádi lvy a záleží Vám na jejich budoucnosti, prosím podepište petici kliknutím na text SIGN PETITION na obrázku níž a řekněte o ní vašim známým a kamarádům. Petice je v AJ, ale její vyplnění je jednoduché. Zakladatel petice je organizace LION AID.

PETICE ZDENadační fond WILDAFRICA Save African Animals

30. ledna 2012 v 13:43 | help and protect TEAM |  KAMPANĚ
Účel nadačního fondu
>ochrana zvířat a přírody, specializace na Afriku a africká zvířata
>podpora výzkumu zvířat, zejména terénního
>záchranné projekty pro jednotlivé druhy zvířat
>podpora záchranných projektů jiných subjektů
>vzdělávání a osvěta v oblasti ochrany zvířat

Cíle
Cílem nadačního fondu WILDAFRICA Save African Animals je ochrana zejména afrických zvířat a přírody. Chceme všemožně podporovat organizace, které se zabývají ochranou nebo terénním výzkumem zvířat. Rádi bychom v nejvyšší možné míře přispěli k vymýcení pytláctví v Africe a přispěli tak k zachování posledních zbytků africké divočiny pro další generace.

více zde  
Pytlačení v Africe

30. ledna 2012 v 13:01 | help and protect TEAM |  SITUACE VE SVĚTĚ
Africká zvířata jsou zbytečně zabíjena. Je nezbytně nutné seznámit širokou veřejnost s aktuálním a pravdivým stavem africké přírody, protože jen tak se snad podaří oddálit její devastaci. Obrovskou měrou k tomu přispívají pytláci a také lidé, kteří si říkají "trofejní" nebo "sportovní" lovci.

Hrozby zeber

30. ledna 2012 v 12:02 | help and protect TEAM |  ZEBRA V OHROŽENÍ
Z přirozených predátorů tuto zebru loví pravidelně pouze lvi, kterých žije v celé Keni sotva 2 000 a lvi tak logicky nemají na stavy zeber prakticky žádný vliv. Za drastický úbytek tohoto druhu může samozřejmě člověk, který zebry připravil o jejich biotopy a zebry tak silně pociťují neblahý vliv neustále rostoucí lidské populace v Africe.

Zebra v ohrožení

30. ledna 2012 v 12:01 | help and protect TEAM |  ZEBRA V OHROŽENÍ
Zebra Grévyho je největší a nejdivočejší ze tří druhů zeber. Tato zebra žije pouze v Keni a Etiopii. V Súdánu je její přítomnost nepotvrzena. Poznáte ji podle nápadného pruhování, které je zcela odlišné od ostatních zebřích druhů.

Pruhy jsou velmi úzké. Břicho má bílé. Má velké zaoblené uši, které připomínají oslí uši. Také hlas těchto zeber je podobný víc oslímu hýkání než řehtání ostatních druhů zeber. Mláďatům zebry Grévyho roste hříva přes celý hřbet až po kořen ocasu.Největší hrozbou pro gepardy

30. ledna 2012 v 11:58 | help and protect TEAM |  GEPARD V OHROŽENÍ
Největší hrozbou pro gepardy je samořejmě opět člověk, jak asi správně tušíte. Opět se opakuje všechno znovu jako u ostatních druhů zvířat. Člověk gepardy vytlačuje z jejich přirozených lovišť. Drasticky jim zmenšuje životní prostor. I přesto, že jsou gepardi ohroženi a chráněni, tak je také zabíjí pro svoji zábavu. Samozřejmě opět legálně a spovolením. V dalších částech Afriky je geprad trnem v očích také farmářům, protože občas loví jejich dobytek, protože mu často nic jiného nezbývá. V neposlední řadě se na snižování počtu gepardů podílí také pytláci, protože gepardi občas uvíznou v pastech, které jsou nastraženy na jiná zvířata anebo jsou zabíjeni kvůli kůži.Počty gepardů v Africe

30. ledna 2012 v 11:56 | help and protect TEAM |  GEPARD V OHROŽENÍ
Podle IUCN žije v jižní Africe více jak 4500 gepardů a ve východní cca 2500. V severozápadní Africe zbývá pravděpodobně méně než 250 zvířat a a poddruh A. j. heckii je uveden jako kriticky ohrožený. Celkově v Africe žije něco přes 7 000 zvířat. Tyto odhady se mírně různí a někdy se pohybují i kolem 10 000.


Gepard v ohrožení

30. ledna 2012 v 11:56 | help and protect TEAM |  GEPARD V OHROŽENÍ
Gepard je nejrychlejší zvíře pohybující se po zemi. Každý do viděl jeho úchvatný sprint na afrických pláních, patří mezi hrstku šťastlivců, kteří měli to štěstí a byli svědky jeho obrovského zrychlení, kde zrychluje z 0 na 100 km/h do 3 sekund.

Jeho maximální rychlost nebyla nikdy přesně změřena, ale některé odhady hovoří o více jak 120 km/h. Já osobně jsem viděl nepříliš trénovaného geparda v zajetí "sprintovat" na hřišti, kde mu byla policejním radarem naměřena rychlost kolem 110 km/h.

Tohle úžasné zvíře je kriticky ohroženo a v moha zemích je již vyhuben. Po celé Africe zbývají již jen malá a silně fragmentovaná území, na kterých geparda najdeme.


Stavy goril

30. ledna 2012 v 11:55 | help and protect TEAM |  GORILA V OHROŽENÍ
Stavy goril jsou už několik desetiletí decimovány zejména kvůli neustále probíhajícím vojenským konfliktům v různých částech Afriky. Dalším důvodem jsou opět lidé, kteří postupně zabírají zbytky gorilích biotopů. Vytlačují gorily a zmenšují tím jejich teritoria drastickým způsobem, ať už se jedná o kácení horských lesů pro palivo nebo o zemědělce. Další velkou hrozbou pro gorily jsou pytláci, kteří mají velkou zásluhu na tom, že jsou gorily kriticky ohroženým druhem.
Pytláci obecně jsou obrovským problémem. Zabíjí zvířata kvůli masu, ale také proto, aby je mohli prodat na černém trhu, kde za ně dostávají doslova pár korun, a všechen zisk jde do rukou překupníků. Smutné je, že pokud například "získají" jedno mládě, tak při jeho násilném odebírání od rodiny, je zabito také několik členů gorilí rodiny, kteří mládě brání a někdy je dokonce vystřílena celá rodina. Dále jsou obrovským problémem drátěná oka, která jsou pytláky nastražena třeba na jiný zvířecí druh. Gorily jsou těmito oky často mrzačeny nebo zabíjeny.

Nejvíc ohrožena je gorila nigerijská 100 - 300 zvířat a gorila horská, kterých v celé Africe žije cca 790.


Počty goril v Africe

30. ledna 2012 v 11:54 | help and protect TEAM |  GORILA V OHROŽENÍ
V Africe najdeme dva druhy goril - gorilu východní a gorilu západní. Gorila východní se dělí na dva poddruhy. Prvním je Gorila horská (Gorilla beringei beringei) je kriticky ohrožena. Tuto gorilu nenajdeme v žádné ZOO na světě. Jejich počty se odhadují na cca 700 - 790 zvířat, z toho je cca 300 dospělých. Gorily horské najdeme ve dvou izolovaných populacích. Druhým poddruhem gorily východní je Gorila nížinná (východní) (G. b. graueri) - kterých žije přibližně16 900. Gorila nížinná (západní) se dělí na dva poddruhy (Gorilla gorilla gorilla) - více jak 100 000 zvířat a (Gorilla g. diehli) - 100-300 zvířat.


Gorila v ohrožení

30. ledna 2012 v 11:53 | help and protect TEAM |  GORILA V OHROŽENÍ
Gorila je jedno z nejohroženějších afrických zvířat. V Africe žijí 2 endemické druhy goril s několika poddruhy. Nejznámější pro veřejnost je asi gorila horská, dále pak gorila nížinná a gorila východní. V tomto případě se oprostíme od přesného taxonomického zařazení, které se v poslední době různě mění, protože v tomto případě není vůbec důležité.

Gorily horské asi nejvíc proslavila Dian Fossey, která se nejvíc zasloužila o to, že na světě zbývají alespoň poslední zbytky těchto nádherných zvířat. Za svoji snahu zaplatila cenu nejvyšší. V roce 1985 byla zabita pytláky. O jejím životě a aktivitách kolem goril, byl podle stejnojmenné knihy natočen známý film Gorily v mlze.


Antilopa Derbyho

30. ledna 2012 v 11:49 | help and protect TEAM |  ZABÍJENÍ DIVOKÝCH ZVÍŘAT
Antilopa Derbyho je největší africkou antilopou. Samci dosahují kohoutkové výšky až 180 cm a hmotnosti kolem 1 000 kg. V Africe žijí dva poddruhy antilopy Derbyho a jeden z nich T. d. derbianus, je kriticky ohrožený vyhubením.

Tento poddruh antilopy Derbyho T. d. derbianus už totiž ve volné přírodě pouze přežívá. Podle odhadů v celé Africe zbývá už pouze kolem 100 až 200 zvířat.

Tuto obrovskou antilopu najdeme už jen v národním parku Niokolo Koba v Senegalu a v rezervacích Bandia a Fathala, kde probíhá záchranný program za účasti českého sdružení Derbianus, kteří v Senegalu odvádí neocenitelnou práci.

Druhý poddruh T. d. gigas je na tom výrazně lépe, ale jeho počty jsou také velmi nízké a odhadují se na 15 000 - 20 000 jedinců.

Poptávka po slonovině vystřeluje pytlačení na rekordní úroveň

30. ledna 2012 v 11:42 | help and protect TEAM |  ZABÍJENÍ SLONŮ
Pytlačení slonů v jedné z nejslavnějších světových přírodní rezervacích dosáhlo rekordní úrovně. Vše se děje pouze k uspokojení rostoucí poptávky po slonovině určené pro obchodníky v Číně. Za kly z jednoho velkého sloního samce, může získat místní pytlák ekvivalent mzdy za 15 let.

V Malajsii zabaveno 15 tun slonoviny, zásilka pocházela z Keni

30. ledna 2012 v 11:32 | help and protect TEAM |  ZABÍJENÍ SLONŮ
Malajské úřady zabavily v Port klangu, který leží v západní části Kuala Lumpuru, neuvěřitelných 15 tun slonovin. Jedná se o šesté a zdaleka největší zadržení slonoviny v Malajsii v posledních měsících. Po nedávné sérii konfiskací slonoviny v Asii jsme doufali, že se situace zlepší, ale poslední zabavení je největší jaké pamatujeme a je možná vůbec největší, které kdy bylo provedeno.

Tahle zásilka vyčnívá nad všemi ostatními zásilkami a ve skutečnosti obsahuje přibližné tolik slonoviny jako všechny ostatní zásilky dohromady, které byly zabaveny na Dálném východě za celý rok. Pokud se pamatujeme, před tím se zabavila největší zásilka v Singapuru v roce 2002, která vážila asi 6,5 tuny. Zásilka pochází z Keni z Mombasy a byla skryta uvnitř kontejneru, který byl označen jako nádoby označené jako "ruční výrobky z pískovce".Úřady v Malajsii ocenily zásilku přibližně 15 milionů liber (cca 450 milionů korun). Zásilka směřovala do Sihanoukvillu v Kambodži, přístavního města ležícího 115 mil jihozápadně od Phnom Penh.

Celkem mě překvapuje jedna věc. Při minulém zátahu bylo zabaveno cca 1041 sloních klů, což představuje cca 521 slonů. Při této akci se ale zmiňují "pouze" o cca 250 slonech, což je necelá polovina. Bylo by zajímavé vědět, kolik klů bylo tentokrát zabaveno.


Žirafa v ohrožení

30. ledna 2012 v 11:29 | help and protect TEAM |  ŽIRAFA V OHROŽENÍ
Žirafa patří mezi nejznámější a také nejkrásnější zvířata. Stejně jako u ostatních a známých zvířat Afriky, ale málokdo tuší, že některé z žirafích poddruhů jsou těsně před vyhubením.

Vědci dělí žirafy na několik poddruhů. V České republice se většinou uznává 9 poddruhů. Mezi nejohroženější poddruhy patří například žirafa západoafrická , ale také v ČR mnohem známější žirafa Rotschildova nebo žirafa síťovaná .
Přesné počty žíjících žiraf v Africe nejsou známé. Zdroje se různí. Předpokládá se, že celkově žije v Africe 70 000 - 100 000 žiraf. Některé z poddruhů jsou ale kriticky ohrožené. Například počty žirafy západoafrické (Giraffa camelopardalis peralta) ve volné přírodě se pohybují kolem 150 zvířat. Dalším ohroženým poddruhem je žirafa Rotschildova (Giraffa camelopardalis rotschildi), kterých v Africe najdeme méně než 2500. Dalším silně ohroženým poddruhem je žirafa síťovaná (Giraffa camelopardalis reticulata), jejichž počty se odhadují na 3000. Poslední dva poddruhy žiraf mnozí znáte z českých ZOO.


Nevládní organizace jsou proti zabíjení krokodýlů

30. ledna 2012 v 11:27 | help and protect TEAM |  ZABÍJENÍ DIVOKÝCH ZVÍŘAT
Dnes 29. listopadu apeluje skupina nevládních organizací (NESEHNUTÍ, Greenpeace ČR, Děti Země, Svoboda zvířat, Ochránci hospodářských zvířat, Společnost pro zvířata, Česká společnost pro výživu a vegetariánství a další) na zemědělskou firmu Agrodružstvo Jevišovice, aby se zřekla záměru vybudovat krokodýlí farmu s jatkami v obci Velký Karlov na Znojemsku. V plánovaném areálu má být umístěno cca 800 krokodýlů nilských a každý rok 200 - 250 těchto zvířat zabito pro kůži na luxusní oděvy a maso do drahých restaurací. Ochránci zvířat odeslali otevřený dopis vedení agrodružstva. Proti záměru se také vyslovilo již téměř 250 občanů a občanek svým protestním e-mailem.

Otevřený dopis odesílají nevládní organizace NESEHNUTÍ Brno, Česká společnost pro výživu a vegetariánství, Greenpeace ČR, Děti Země, Svoboda zvířat, Ochránci hospodářských zvířat, Společnost pro zvířata - ZO ČSOP, brněnská místní skupina Hnutí DUHA Brno a podpořila jej i odborná sekce ochrany zvířat Strany zelených. Apel zaslaný investorovi Agrodružstvu Jevišovice požaduje ustoupení od záměru vybudovat krokodýlí farmu a zejména jatka na tato zvířata. Agroturistický areál s krokodýlí farmou má sloužit jako jakási monotématické zoologická zahrada, ale hlavně v něm má být umístěno cca 800 krokodýlů nilských a každý rok 200 - 250 těchto zvířat zabito pro kůži na luxusní oděvy a maso do drahých restaurací.
"Malý chov krokodýlů již ve Velkém Karlově existuje a nevládní organizace se proto nestaví pro jeho využití pro agroturistické účely - to je ostatně i proklamovaný hlavní zájem investora. Zásadně však nesouhlasíme s chovem až 800 zvířat a jejich zabíjením na jatkách," popisuje požadavky dopisu Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. Důvody pro upuštění od záměru jsou jasné - nevládní organizace ho považují za vysoce nevhodný v kontextu výchovy dětí i dospělých k respektování divoké přírody a výchovy k úctě k životu. Projekt také nebude mít přínos pro většinu obyvatelstva (jak místního, tak celorepublikového), neboť jde o produkci luxusních surovin (kůže na módní doplňky, maso pro luxusní restaurace).


Pomozte zachránit lvy před vyhubením

30. ledna 2012 v 11:25 | help and protect TEAM |  LEV V OHROŽENÍ

Největší a nejsilnější africký predátor, který už od pradávna vzbuzuje v člověku silné emoce, je nyní díky lidem v obtížné situaci a bojuje o přežití. V historii i současnosti byl lidmi jak uctívaný, tak i pronásledovaný. Pro někoho je lev kočkou k pomazlení, pro jiné nemilosrdným zabijákem a pro další je vynikajícím lovcem. Všichni tihle lidé lva z nějakých důvodů obdivují. Existuje ovšem stále větší skupina lidí, pro které je lev pouze další položkou v jejich seznamu. Je pouze cílem jejich zvrácené zábavy a terčem pro jejich moderní zbraně.

O ochranu lvů ve světě se zajímá spousta lidí, přesto jak je vidět, nikdo z nich nedokáže lvy před vyhubením zachránit sám. Jeden z nejlepších kameramanů a znalců africké přírody Dereck Joubert spolu se svojí manželkou Beverly, jsou tvůrci spousty vynikajících dokumentů a fotografií zejména afrických šelem. Většina notoricky známých záběrů pochází z jejich dílny. Jejich poslední film The Last Lions ukazuje lvy v plné kráse, ale Dereck nezapomíná na to, že jsou lvi kriticky ohroženi a je také významným ochráncem těchto krásných šelem. Pokud to myslíte s pomocí lvům vážně, sledujte web. Brzy bychom měli mít velmi zajímavé informace.

Masajové zabíjí do dnešních dnů lvy oštěpem, i když je to zakázané. Někdy zabíjí proto, aby si dokázali odvahu, jindy zase proto, že se snaží pomstít svůj dobytek, který jim lvi napadli. Někdy jsou lvům odebírány "trofeje", dělají to jak Masajové, tak pytláci. Lví drápy a zuby se dobře prodávají v Číně. Jak po tomto ataku člověka lev vypadá, se můžete podívat na těchto fotkách.Hrozby

30. ledna 2012 v 11:23 | help and protect TEAM |  LEV V OHROŽENÍ
>>lov kvůli trofejím (kůže, lebky)
>>lov kvůli trofejím (zuby, drápy), domorodé kmeny používají zuby nebo drápy jako amulety, v Číně se používají jako doplněk při výrobě vína atd.
>>maso lvů se začína prodávat v některých restauracích jako exotická specialita, v USA se z nich dělají hamburgery (prý se jedná o lvy z odchovů)
>>fragmentace a ztráta habitatu a s ním spojený úbytek přirozené kořisti
>>pytlačení, otravy, msty domorodců za zabitý dobytek
>>lvi mají téměř znemožněm volný pohyb zejména mladých samců mezi smečkami, který je důležitý k udržení životaschopné populace


Lví volání o pomoc

30. ledna 2012 v 11:21 | help and protect TEAM |  LEV V OHROŽENÍ
Lví řev se nese africkou savanou na velké vzdálenosti už po staletí a je jen na nás, jestli nás při cestách po Africe bude budit mohutný lví řev nebo zvuky strojů, lidí a dobytka. Proč musí lev tak řvát abychom ho vnímali? Je vůbec možné, že i přes ohromující řev neslyšíme jeho zoufalý tón? Musíme opravdu všechno zničit, abychom si uvědomili, že bez toho nemůžeme žít? Každý z nás může africkým zvířatům pomoct. Jeden člověk který něco dělá, je pro svět prospěšnější, než 1000 lidí, kteří si o tom jen čtou. Ano, jsou to spousty otázek, ale pokud Vás alespoň jedna z nich přinutila k zamyšlení, tento web splnil svůj účel.

Počty lvů v Africe

30. ledna 2012 v 11:19 | help and protect TEAM |  LEV V OHROŽENÍ
Za posledních cca 50 let, jsme stihli snížit stavy lvů o nějakých 95%. Celé lví populace jsme zdecimovali z přibližně 450 000 zvířat na dnešní počet kolem 20 000. Stav, ve kterém se lvi (a nejenom lvi) nachází je kritický. Například počet lvů senegalských se ve volné přírodě v Senegalu odhaduje na několik desítek kusů (20 - 50 zvířat?). V roce 1900 žilo podle odhadů kolem 1 milionu lvů, ale odhady se v tomto velmi různí.

Lev

30. ledna 2012 v 11:11 | help and protect TEAM |  LEV V OHROŽENÍ
Lev je jedno z nejznámějších, nejcharizmatičtějších ale také jedno z nejohroženějších afrických zvířat. Přestože je často označován jako král zvířat, tak se k němu jako ke králi a vládci savany nechováme. Je vysoce pravděpodobné, že v brzké době bude lev v přírodě vyhuben.

Lvů totiž v Africe nežije zdaleka tolik, jak si veřejnost myslí. Píšu to již poněkolikáté, ale je to bohužel pravda. Divák je totiž klamán různými dokumentárními filmy , kde se zdá, že nejen lvů je v Africe dostatek. Opak je ovšem pravdou. Na grafech i mapkách v příštím článku uvidíte, že lev je opravdu kriticky ohrožen, přestože se odpovědné instituce a organizace snažíí dělat mrtvého brouka jakoby se nic nedělo. Mají k tomu svoje důvody - silnou pro loveckou lobby a bohužel jsou lovci propojeni i s některými vědci, kteří falšují odhady o počtech lvů, jak ukazuje tabulka dole v článku. Dokonce světově známý a uznávaný odborník na lvy Dr. Craig Packer, měl dotován jeho výzkum lvů od Safari Club International (SCI) - pravděpodobně největší loveckou organizací. Pak se není čemu divit, že se číslům nechce poslouchat...


Pytláci a lovci trofejí ohrožují populace nosorožců

30. ledna 2012 v 11:07 | help and protect TEAM |  ZABÍJENÍ DIVOKÝCH ZVÍŘAT
Pytlačení v Africe stoupá závratnou rychlostí. V jihoafrické Republice nárůst počtu zabitých zvířat raketově vyletěl v období 2007 - 2011 o neuvěřitelných 2953,3%, z cca 15 zvířat zabitých v roce 2007 na 443 zvířat zabitých v roce 2011. Zvířata jsou zcela nesmyslně zabíjena kvůli svým rohům. Asiaté stále věří, že rohy mají léčivé účinky. Je vědecky prokázáno, že jejich rohy žádné léčebné účinky nemají.


Cca 665 lvů ročně zabito pro zábavu lovců - 443 nosorožců v roce 2011 zabito pytláky

29. ledna 2012 v 15:08 | help and protect TEAM |  ZABÍJENÍ DIVOKÝCH ZVÍŘAT
Otřesná čísla, kterým nezasvěcený člověk nevěří nebo jen kroutí hlavou nad tím, jak je možné, že se s "tím" nic nedělá. Bohužel tohle je krutá realita a nad velkými africkými zvířaty se stahují obrovská mračna. Je nutné vytvářet tlak na příslušná místa, aby v této věci začali jednat, protože se za pár let může stát to, že velká zvířata v Africe prostě nebudou.
ANIMAL LIBERATION FRONT

29. ledna 2012 v 14:12 | help and protect TEAM |  A.L.F
které mají za cíl zabránit a nebo alespoň snížit týrání či zneužívání zvířat. V první řadě přímým osvobozením zvířat ze zařízení, kde dochází k jejich zabíjení a zneužívání (kožešinové a hospodářské farmy, laboratoře a firmy chovající zvířata pro laboratorní pokusy). Součástí akcí je také získávat fotografická a filmová svědectví o praktikách a způsobech zacházení se zvířaty. Dalším krokem je způsobování finančních a hmotných ztrát těm, kteří zvířata zabíjejí, týrají a nebo na nich profitují. Jen v USA jdou škody do desítek milionů USD. ALF se také pochopitelně stará o následné umístění a ošetření osvobozených zvířat.

Hlavním cílem ALF je zachránit tolik životů, kolik je jen možné. ALF se zásadně vyhýbá jakémukoliv ublížení člověku či zvířeti.

Sami aktivisté podstupují obrovské riziko při těchto akcích - více než 200 jich bylo již uvězněno, několik stovek jich bylo odsouzeno k vysokým pokutám, mnozí jsou různě perzekuováni. I to je důvod, proč jsou akce ilegální a aktivisté pracují anonymně v malých skupinách a nebo zcela individuálně - na vlastní pěst. Proto nemá ALF organizační struktury jako klasické organizace.


Na cestě k vyhynutí - 1.díl

29. ledna 2012 v 8:44 | help and protect TEAM |  UBÝVÁNÍ ŽIVOČIŠNÝCH A ROSTLINNÝCH DRUHŮ
Na světě žije čímdál víc zvířat, které jsou na pokraji vyhynutí. V seriálu článků Na cestě k vyhynutí se Vám pokusím přiblížit, co to je za druhy, kde a kolik jich přežívá a proč jsou právě oni na kraji vymření druhu.
Klubko zuřivosti

28. ledna 2012 v 19:31 | help and protect TEAM |  KOHOUTÍ ZÁPASY
Kruhová aréna je naplněná lidmi. Bojiště je obehnáno skleněnou stěnou. Ve vzduchu je trochu cítit krev. Prodírám se davem, který sleduje okolní dění.

Kdo prohraje, zemře

28. ledna 2012 v 19:29 | help and protect TEAM |  KOHOUTÍ ZÁPASY
Z útrob betonové arény se ozývá skandování davu. Jako monotónní zvířecí řev.

Kohoutí zápasy na Filipínách: krvavé lázně a fascinace smrti

28. ledna 2012 v 19:28 | help and protect TEAM |  KOHOUTÍ ZÁPASY
Publikum hučí jako smyslů zbavené a scéna připomíná setkání šílené sekty. Ve vzduchu je krev a smrt. Aby ne, kohoutí bojovníci s žiletkami na masivních pařátech se v ringu vůbec nešetří. Pro Filipínce jsou něco jako olympionici a jejich zápasy jsou jakýmsi zvráceným svátkem.Nepálští policisté proměnili policejní stanici v jatka

28. ledna 2012 v 19:27 | help and protect TEAM |  SITUACE VE SVĚTĚ
Několik nepálských policistů bylo obviněno, že pro veřejnost poráželi kozy na své policejní stanici. Ta se změnila v ilegální jatka. Policisté se hájí, že pomáhali občanům.


Kohoutí zápasy

28. ledna 2012 v 19:25 | help and protect TEAM |  KOHOUTÍ ZÁPASY
Kohoutí zápasy je forma krvavé zábavy v některých oblastech světa, kdy proti sobě bojují dva kohouti na život a na smrt za sledování publika. Kohouti jsou pro tyto zápasy speciálně šlechtěni, často mívají upravené pařáty či rovnou namočené do jedu pro rychlejší usmrcení protivníka. Na výsledek zápasu se uzavírají sázky, jedná se o rozšířenou formu hazardu a to převážně v oblasti východní a jihovýchodní Asie.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kohoutí_zápasy


Ikony pro adminy

28. ledna 2012 v 19:16 | help and protect TEAM |  BLOG&ADMIN

Vytvořím lepší, tyhle jsou dělany na rychlo . :) Bylo by dobré kdyby si to dali admini na blog . Klikající udělam později .


V Anglii řádí záhadná šelma

28. ledna 2012 v 19:08 | help and protect TEAM |  SITUACE VE SVĚTĚ
S novým rokem se do Cotswoldsu ve Velké Británii vplížil také strach. Během prvních několika týdnů tam došlo k několika útokům na zvířata. Stopy na mrtvých tělech divokých srnců a klokanů ze soukromého chovu naznačují, že za útoky stojí nějaká kočkovitá šelma.

První oběť byla nalezena 4. ledna nedaleko Stroudu v hrabství Gloucestershire. O dva dny později mrtvého srnce následovali dva klokani ze soukromého chovu z farmy ve vzdálenosti asi 20 kilometrů od původního místa nálezu. Během dalších několika dnů pak v stejné oblasti podobným způsobem zemřeli ještě další dva srnci a jeden klokan.
Všechna mrtvá zvířata s největší pravděpodobností spojuje stejný útočník. Prokousnuté krky a rozpáraná těla odkazují ke kočkovité šelmě typu pumy. Jednomu ze srnců dokonce chyběl čenich, což je důležitá stopa, která opět vede ke kočkovité šelmě. Velké kočky totiž tisknou své čelisti kolem čenichu oběti, aby ji zadusily.Nová ikonka : jsme proti týrání zvířat, PŘIDEJ SE K NÁM !

28. ledna 2012 v 17:22 | help and protect TEAM |  PODPOŘ NÁS
Podpořte nás sdílením ikonky na váš web/blog :)
ikonka :HTML kód:
<a href="http://www.help-and-protect.blog.cz"><img src="http://nd05.jxs.cz/648/817/3f19c17919_83037978_o2.gif" alt="" title=""></a>

Psí zápasy - fotografie

28. ledna 2012 v 17:00 | help and protect TEAM |  PSÍ ZÁPASY
Takto dopadají psy po zápasu .. strašné .

Špinavé psí zápasy

28. ledna 2012 v 16:57 | help and protect TEAM |  PSÍ ZÁPASY
Na sklonku minulého roku televize NOVA odhalila provozovatele psích masakrů vedených proti pravidlům. Tato zábava nemá s regulérními psími zápasy nic společného, je to jen další důkaz, že represe nic neřeší a jen vytváří zlo.

Projevovat dominanci (jinak řečeno - rvát se) je přirozenou potřebou nejen pitbula, ale všech jemu blízkých plemen, která zde budu souhrnně nazývat "buldok". Nepopere-li se buldok alespoň občas, začíná být nervózní.
Naše zákony o týrání zvířat jsou ale postavené tak, že uspořádat legální psí zápas si nikdo netroufne. Zápasy se přesto samozřejmě konají. Existuje totiž poptávka - tento sport má řadu příznivců. Chci čtenářům jen připomenout, že psí zápas je opravdu něco jiného než dva zuřiví psi zfetovaní pervitinem, zavření v kleci, a kolem řvoucí galerka, která si vsadila, který z čoklů chcípne dřív. Psí zápas je regulérní, vysoce adrenalinový sport. Vůbec v něm nejde o násilí, ale o odvahu, bojovnost a vytrvalost. Vítězem se stává ten bojovnější, ne ten, který přežil, protože přežívají oba.

Když píšu tento výrok, musím se vyrovnat se skutečností, že i při korektním zápasu někdy zahyne pes. A že jsou běžná také zranění člověka. Ano, i v psích zápasech se stávají jako v každém adrenalinovém sportu neštěstí. Smrt psa však v žádném korektním zápase nesmí (a vzhledem k ceně zvířete ani nemůže) být cílem, je stejnou nehodou, jako když majitel psa při zápase přijde o ruku.

Regulérní zápas má jasná pravidla. Odehrává se v aréně 4 x 4 metry. Každý pes má "svůj" roh jako v boxu. Psi se před zápasem omyjí, majitelé si je vzájemně prohlédnou, zda nejsou nadopovaní, pak nastoupí každý do svého rohu a na povel rozhodčího psy bez obojků pustí. Když vše dobře dopadne, psi se uprostřed arény střetnou (ve vzácných případech se minou a pustí do "konkurenčního" majitele) a pokoušejí se dostat jeden druhého na zem. Když je jeden pes na zemi, prohrál kolo. Rozhodčí zavelí: "Psi od sebe." V boxu sportovci většinou poslechnou, při psích zápasech v tuto chvíli nastává adrenalinová složka pro majitele: Je potřeba v koordinaci se soupeřem sáhnout levou rukou každý pro svého psa, chytit jej za krkem, pravou rukou, dřevěným kolíkem zvaným breakstick, vypáčit hubu a odtrhnout.

Pak si majitelé odtáhnou psy každý do svého rohu, zkontrolují, opláchnou, obrátí proti sobě a na povel rozhodčího je puštěn pouze ten pes, který prohrál minulé kolo. Nenapadne-li pes, který v minulém kole prohrál, soupeře do deseti vteřin, pro hrál zápas. Napadne-li jej, běží další kolo. A tak pořád... Vše v tichosti, jakékoliv povzbuzování publikem je zakázáno. Zranění psů jsou běžné oděrky, které buldok prakticky nevnímá.

Nechutné "špinavé" psí zápasy nezmizí, dokud o ně bude zájem, dokud bude poptávka. A lidí, které baví mít arénového, sportovního psa, není málo. Plně legální psí zápasy jako registrovaná sportovní disciplína nejsou o nic "surovější" než box nebo dostihy. V momentě, kdy budou lidé, kteří mají arénového psa, mít možnost zapsat jej do ligy (kontrolované a podle pravidel), případně koupit si na takový zápas lístek a vsadit si jako na dostizích, zmizí poptávka po dnešních špinavých zápasech. Nekrmí je totiž nějaká "úchylnost" pořadatelů, ale prachy z černých sázek. A kdo by si vsázel u týpků, kteří dnes špinavý zápas provozují, když by si mohl koupit tiket od bookmakera?Jak to vše probíhá

28. ledna 2012 v 16:56 | help and protect TEAM |  PSÍ ZÁPASY

Psí zápasy se konaly podle přesných pravidel. Pokusím se vám je alespoň stručně popsat.
Před zápasem se psi zvážili a vykoupali (soupeř vždy koupal cizího psa). Zápas probíhal nejčastěji v čtvercovém ringu 2.5krát 2.5m. Každý pes měl svůj roh. V ringu byl kromě handlerů(handler-člověk který psa pouštěl a povzbuzovl během zápasu) také rozhodčí. Na povel rozhodčího handleři pustili psy. Mohli je povzbuzovat pouze hlasem, nesměli se jich dotýkat. Zápas prohrával pes, který už nechtěl, nebo nemohl pokračovat. Že chtějí pokračovat psi dokazovali při tzv. skrečích. Psi byli od sebe odděleni a každý byl odesen do svého rohu, kde byli osvěženi houbou namáčenou ve vodě. Po 30 vteřinách byl puštěn pes, který měl skrečovat. Musel přeběhnout ring a znovu zaůtočit na soupeře, kterého handler držel v protějším rohu. Jestliže pes zůstal stát prohrával zápas. Pokud se však ani jeden pes nevzdal, musel zápas vzdát handler, jakmile usoudil, že jeho pes je již příliš unavený nebo zraněný. K chovu se využívala zvířata která se nevzdávala. Nebylo příliš podstatné jestli vyhrála nebo prohrála, ale bylo důležité jakou ukázala srdnatost. Zvířata, která se nevzdávala, byla velmi ceněna i když třeba prohrála.

Takže pitbul je přátelský k lidem nikoliv přesto, ale právě proto, že byl používán k zápasům. Mezi lidmi je rozšířená představa, že pitbula-zápasníka je třeba týrat a dráždit, aby byl co nejvíce agresivní.V knihách kdysi slavných chovatelů psích zápasníků se však dozvíte pravý opak. Tito lidé zdůraznují, že se psem se musí zacházet slušně, že pes udělá mnohem více z lásky než se strachu. Psí zápasníci byli často vychováváni jako každý jiný pes. Hráli si s dětmi i s jinými psi. Až dospěli byli postaveni do ringu na zkušební zápas(trval zhruba 5 minut) ve kterém byl na mladého psa puštěn starší zkušený pes. Ůčelem bylo mladého psa tzv. odstartovat. Probudit v něm vrozené vlohy. Pokud se v něm chuť k boji neprobudila, zkusil to majitel za několik měsíců znovu. Pokud pes neprojevil touhu po bojovém kontaktu nikdy, nebyl používán pro zápas. Pokud pes v krátkém testu uspěl za několik měsíců byl puštěn na delší test (zhruba třicet minut) který měl pořádně prověřit, zda je pes vhodný pro zápas. Pokud projevil pes během tohoto testu nechuť pokračovat v boji, nebyl použit pro zápasy. Pokud však i v tomto testu uspěl mohl být připravován pro zápás o peníze. Trénink na zápas byl především tréninkem vytrvalosti a samozřejmě také síly. Důležité bylo také budování vztahu mezi psem a trenérem. Pes musel trenérovi důvěřovat, aby měl v něm během zápasu oporu.


BYL JEDNOU JEDEN ČLOVĚK
Byl jednou jeden člověk, který si chtěl posílit sebevědomí a nějak se zabavit…proto vyšlechtil psa…pro boje…dnes je tento pes -AMERICKÝ PITBULTERIÉR- běžně nazývaný chladnokrevnou bestií…ale kdo za to může správně…člověk…
Je strašné, že i v tomto roce, je mnoho lidí, kteří se zabývají, tak ošklivou věcí jako psími zápasy. Lidi odsuzují tyto plemena a nazývají je bojová, ale věřte někdo v nich tu bojovnost musel vzbudit.

Toto je roční pitbul, chován pro psí zápasy v severní Americe…směšné jak se severní Amerika honosí svou vyspělostí…přitom nejvíce psích zápasů se uskutečňuje právě tam. 15.5.2003 byla objevena skupina provozovatelů těchto psích zápasů a byli potrestání, snad spravedlnost? A co ten pes na fotce? Utracen pro neschopnost zařazení zpět do společnosti.
!!!UTRACENI !!!!
Nepočítaně psů se muselo utratit a proč? PROTOŽE ČLOVĚK OPĚT VYTVOŘIL NĚCO S ČÍM SI NEVÍ RADY. Nenechte se klamat literaturou, která si říká odborná…tyto psi nejsou bestie…jen jsou ve špatných rukou….


může to taky dopadnout takhle....
Psi, kteří se používali pro tyto boje (často také nazýváni "bojovými plemeny") jsou neuvěřitelně věrní. Pes, který se vydá do souboje se NIKDY nevzdá. Téhle vlastnosti se využívá například u pitbula. Pitbul má ohromnou sílu.. A hlavně má ohromné srdce.. On se NIKDY nevzdává.. Buď padne on, nebo jeho soupeř.. Ti psi to dělají pro lidi.. Lidé je do těchto zápasů posílají.. A oni jim vyhrávají peníze.. I když někdy za cenu jejich života, jenže to majitele většinou nezajímá...
nejabsurdnější na těchto zápasech je, že v Americe, která se tak honosí svou vyspělostí se koná nejvíce psích zápasu za rok...
no tak si to uvědomte lidi.. vždyť my lidi jsme sami.. uplně sami.. jedinej tvor, kterej se s náma dobrovolně spojil byl právě pes.. a podívejte se, jak se k nim chováme...
...pes je jedinej tvor na světě, kterej vás miluje víc než sebe...

Psí zápasy - týrání zvířat nebo projev humánnosti?

28. ledna 2012 v 16:42 | help and protect TEAM |  PSÍ ZÁPASY
Typů psích zápasů existuje celá škála. Například povahové zkoušky třeba u středoasiatů nebo pitbulů, zápasy japonských tos, kde většinou nedochází k vážnějším zraněním, neboť psíci se spíše přetlačují, dále pak klasické psí zápasy konané kvůli sázkám a penězům.

Není cílem tohoto článku popisovat a pitvat konkrétnosti psích zápasů, takže to k jejich popisu budiž vše.

V různých typech psích zápasů dochází k různým typům zranění a tedy i nebezpečnost jednotlivých typů zápasů je naprosto odlišná. Člověk to však vše hodil do škatulky a říká tomu
nehumánní psí zápasy.
Jsou tedy psí zápasy a povahové zkoušky opravdu nehumánní?

Dle zákona jsou rozhodně zakázané a tak Vám zde pro docílení objektivity nemohu dát k dispozici žádný materiál ani link na takovýto materiál z internetu.

Abychom nalezli odpověď na tuto otázku, jestli jsou zápasy humánní či nikoliv, je třeba si ujasnit, co znamená pojem "humánní"
Dle výkladového slovníku znamená pojem "humánní" >> lidský.

Slovníček pojmů 0.4 - Co je to botox?

28. ledna 2012 v 15:34 | help and protect TEAM |  SLOVNÍČEK POJMŮ
Botox je obchodní název jednoho z produktů vyráběných z jedu botulinu. Kvůli masovému používání tohoto a podobných botulinových přípravků byl však výraz "botox" přijat veřejností jako všeobecné jméno a označuje tak injekční vyhlazování vrásek tímto jedem.

Botulotoxin je produkován bakterií Clostridium botulinum, která se může vyskytovat ve zkažených masových konzervách. Botulismus byl dříve obávanou, často smrtelnou otravou jídlem. Postižená osoba umírala v agónii kvůli ochrnutí dýchacích cest.

Botulotoxin je jedním z nejsilnějších známých jedů. Nepředstavitelně malé množství - setiny tisíců miligramů - dokáže zabít člověka.

Botox

28. ledna 2012 v 15:33 | help and protect TEAM |  TESTOVÁNÍ NA ZVÍŘATECH
Botox - Ochromující krása

Zázračné injekce botoxu se zdají být příslibem splnění snu o věčné kráse. Ošetření vrásek nervovým jedem botulinem se stalo módním na celém světě. V průběhu posledních let jeho prodej raketově vzrostl a stále stoupá. Botox je obchodní jméno jednoho ze tří celosvětově používaných produktů obsahujících jed botulin. Botulin (botulotoxin) je vysoce nebezpečný jed produkovaný bakteriemi. Potlačuje přenos signálů mezi nervy a svaly. Při injekční aplikaci způsobí dočasné ochrnutí příslušného svalu, což vede k vizuálnímu vyhlazení vrásek.Foto: Istockphoto

Nehledě na otázku, proč jsou lidé ochotni nechat si do tváře aplikovat nebezpečný jed, zahrnuje jeho používání závažný etický problém týkající se ochrany zvířat. Vzhledem k nebezpečnosti botoxu musí být jeho každá dávka testována. A toto testování zatím stále probíhá na zvířatech.

Příslušná dávka je injekčně vstříknuta do břišní dutiny myší a následně jsou zvířata pozorována, dokud po 3-4 dnech nezemřou. Zvířatům ochrnují svaly, což je provázeno velkými bolestmi a dýchacími problémy, jelikož dýchací svaly také postupně ochrnují. Právě toto nakonec způsobí pomalé udušení. Podle odhadů je každoročně vystaveno této mučivé smrti 600 000 myší.

Testování botoxu bez použití zvířat je možné a pro výrobce dostupné, avšak používá se jen částečně. Tři alternativní metody jsou dokonce začleněné do Evropského lékopisu (European Pharmacopoeia), protože poskytují spolehlivé výsledky.

Utrpení zvířat při testování botoxu je veřejnosti poměrně neznámé. Je proto velmi důležité o této problematice veřejnost informovat a zvýšit tlak na výrobce a autority, které by měly urychlit schvalování a zavádění testovacích metod bez použití zvířat.

Kde nakoupit výrobky netestované na zvířatech

28. ledna 2012 v 15:32 | help and protect TEAM |  TESTOVÁNÍ NA ZVÍŘATECH
Uvádíme zde pouze obchody, které nabízejí výrobky s certifikáty HCS/HHPS (s výjimkou společnosti Lush).
Internetové obchody

http://www.obchodbezkrutosti.cz - kosmetika Jason, Almacabio, Kiss My Face a Urtekram, čisticí prostředky Ecoleaf, Hedera natur, Urtekram a Earth Friendly Products; při nákupu nad 1000kč jde 10kč útulku pro zvířata; členové Svobody zvířat mají 5% slevu - více informací

http://www.manufaktura.cz - kosmetika české společnosti Manufaktura

http://www.najadashop.cz - kosmetika Balm Balm, Lili lolo, Urtekram

http://www.bioeden.cz - kosmetika 100% Pure, Kiss my Face, Urtekram, Yes Syzygy

http://www.kosmetika.vte.cz - kosmetika Freeman, Kiss My Face

http://www.cestaprirody.cz - kosmetika Jäson, Kiss My Face, Urtekram, Yes Syzygy

http://www.kosmetika-prirodni.net - kosmetika 100% Pure, Florame, Manufaktura, Kiss My Face

http://www.fyto-kosmetika.cz - kosmetika 100% Pure, Balm balm, Florame, Urtekram, čisticí prostřeky Urtekram

http://www.calco.cz - kosmetika Freeman

http://www.paulmitchellshop.cz - kosmetika Paul Mitchell

http://www.prozdravi.cz/kiss-my-face/ - kosmetika Kiss My Face

http://www.krasa.cz - kosmetika Freeman, Kiss My Face

http://www.bio-eko-logicky.cz - kosmetika 100% Pure, Jason, Kiss My Face a Urtekram, čisticí prostředky Ecozone a Urtekram

http://www.happyhemp.cz/ - kosmetika Kiss My Face, Manufaktura a Urtekram, čistící prostředky Ecoleaf, Earth Friendly Products a Urtekram

http://www.biooo.cz - kosmetika Balm balm, Kiss My Face, Lili lolo, Urtekram

http://mojesminky.cz/ - kosmetika Amie a Raw Gaia

http://www.lavanda.cz/ - kosmetika Balm Balm, Florame

http://www.urtekram.cz/ - kosmetika a čisticí prostředky Urtekram

http://shop.tattoo.cz/ - kosmetika Aftercare

http://www.tredl.cz/znacky/astonish/ - čisticí prostředky Astonish

http://www.kosmetika-bio.cz/cz/ - kosmetika Aubrey Organics

http://www.enii-nails.cz/ - kosmetika Cuccio naturalé

http://www.branakdetem.cz/ - prostředky na praní Ecozone

http://www.zelenadomacnost.com/ - prostředky na praní Ecozone

http://www.florame.cz/ - kosmetika Florame

http://www.dnmcompany.cz/ - prostředky pro domácnost Almacabio

http://www.lushcz.cz - kosmetika Lush

http://www.bioobchod.cz - kosmetika Almacabio, Jäson

http://www.aukro.cz - internetové aukce, v nabíce často kosmetika za výhodné ceny - např. značky Manufaktura, Body shop, Lush; nutná registrace

Společnosti netestující na zvířatech

28. ledna 2012 v 15:32 | help and protect TEAM |  TESTOVÁNÍ NA ZVÍŘATECH
Firmy uvedené v našem seznamu splňují kritéria certifikátu Humánní kosmetický standard (HCS) a/nebo Humánní standard pro prostředky pro domácnost (HHPS). Tyto certifikáty jako jediné zaručují, že na zvířatech nebyly testovány konečné výrobky ani jednotlivé složky. Kromě toho musí společnost dodržet Datum ukončení testování na zvířatech - datum, po kterém nesmí být používané složky testovány na zvířatech. Společnost také musí umožnit pravidelné kontroly dodržování těchto podmínek nezávislým auditorem.

Více informací o certifikátech naleznete na webu www.netestovanonazviratech.cz.
Seznam značek s certifikátem HCS a/nebo HHPS dostupných v ČR:

100% Pure - http://www.100percentpure.com/; http://www.100pure.cz/

Aftercare - www.theaftercarecompany.com

Amie - http://www.amieskincare.com/

Astonish - http://www.astonishcleaners.com/

Aubrey Organics - www.aubrey-organics.com

Balm Balm - http://www.balmbalm.com/

Cuccio Naturale - www.cuccio.com

Earth Friendly Products - http://www.ecos.com/

Ecozone - http://www.ecozone.com/

Florame - www.florame.cz

Freeman - www.freemanbeauty.com, www.calco.cz

Hedera natur (značky: Almacabio, Equo, Eco) - http://www.hederanatur.com/

Jason Natural Cosmetics - www.jason-natural.com

Kiss My Face - www.kissmyface.com

Laboratoire Holistica International - www.holistica.fr

Lily LoLo Mineral Cosmetics - www.lilylolo.co.uk, http://www.lilylolo.cz/

Liz Earle Cosmetics (KPL Cosmetics Ltd) - nákup pouze přes internet - www.lizearle.com

Lush - www.lushcz.cz - pozn.: Tato značka certifikát HCS nemá, ale rozhodli jsme se udělat výjimku a zařadit ji na seznam, jelikož její systém kontroly dodavatelů je ještě přísnější než u HCS, důraz na netestování na zvířatech a prověřování dodavatelů je kladen od založení této značky a mimo vyrábění kosmetiky se Lush zaměřuje i na aktivní lobbing za nahrazení pokusů na zvířatech. Více informací o jejich systému

Manufaktura - www.manufaktura.cz

Marks & Spencer - www.marks-and-spencer.cz

Melvita - www.melvita.cz

Montagne Jeunesse - www.montagnejeunesse.com

Nothing Nasty - nákup pouze přes internet - www.nothingnasty.com

Organix South Inc. (Thera Neem) - www.organixsouth.com

Paul Mitchell - www.paulmitchellshop.cz

Raw Gaia - www.rawgaia.com/

Sanoflore - www.sanoflore.net

SpaRitual - www.sparitual.eu

Suma Foods (Triangle Wholefoods Collective Ltd; výrobky Ecoleaf) - www.suma.coop

Super Diet - www.superdiet.fr

The Body Shop - www.thebodyshop.com

Urtekram - www.urtekram.cz

Yes Syzygy Ltd - www.yesyesyes.org

W.S. Badger - www.badgerbalm.com

Seznam všech značek s HCS/HHPS naleznete na http://www.netestovanonazviratech.cz/seznam-znacek-s-hcs-hhps-dostupnych-v-cr.htm

Seznam obchodů, v nichž můžete koupit výrobky s HCS/HHPS, najdete na http://pokusynazviratech.cz/obeti-krasy/kde-nakoupit-vyrobky-netestovane-na-zviratech.htm.

Na našem trhu existuje řada dalších certifikátů, které deklarují určité kvality výrobků. Některé mají jako jedno z kritérií netestování produktů ani jejich složek na zvířatech, ale prozatím se v tomto ohledu spoléhají většinou na prohlášení učiněná společností žádající o daný certifikát a tuto skutečnost pak nijak neověřují (např. certifikát Vegan, CPK) anebo umožňují testování tzv. třetí stranou - tedy jiným subjektem než je výrobce či dodavatel (např. BDIH). Proto jsou tedy jedinými spolehlivými certifikáty HSC a HHPS. Mnoho značek tak má HCS/HHPS jako záruku, že žádná složka jejich výrobků není testována na zvířatech a jiný certifikát jako záruku např. bio-kvality. Abychom Vám usnadnili orientaci na trhu, připravili jsme pro Vás přehled certifikátů, které můžete nejčastěji nalézt na kosmetických výrobcích a prostředcích pro domácnost. Naleznete jej na http://www.netestovanonazviratech.cz/faq/casto-se-ptate-na-dalsi-certifikaty-na-nasem-trhu-a-jestli-zarucuji-ze-jsou-vyrobky-100-netestovane-.htm

HCS/HHPS

28. ledna 2012 v 15:32 | help and protect TEAM |  TESTOVÁNÍ NA ZVÍŘATECH
Humánní kosmetický standard (Humane Cosmetics Standard - HCS) je jediný celosvětově platný certifikát udělovaný kosmetickým společnostem, jejichž výrobky (včetně jednotlivých složek) nejsou testovány na zvířatech. Prohlášení kosmetických společností (které tento certifikát nemají), že jejich výrobky nejsou testovány na zvířatech, mohou být často zavádějící a mást spotřebitelskou veřejnost. Díky HCS si může spotřebitel vybrat zboží, které na zvířatech zaručeně testováno nebylo.

Kosmetické společnosti, které mají certifikát HCS, nesmí provádět testy na zvířatech, ani je zadávat jako zakázku jiným subjektům. Kromě toho musí dodržet pevně stanovené datum ukončení testování na zvířatech, po kterém již nesmí být výrobky ani jejich složky takto testovány (certifikát může být udělen až po tomto datu). Dodržování těchto podmínek je kontrolováno pravidelnými audity. Kromě HCS existuje ještě Humánní standard pro prostředky pro domácnost (HHPS). Kritéria pro jeho získání jsou stejná jako u HCS.

Certifikáty HCS a HHPS jsou v jednotlivých státech udělovány členskými organizacemi ECEAE, v ČR nabízí certifikaci Svoboda zvířat.

Prosíme Vás, nekupujte kosmetiku a ostatní zboží testované na zvířatech! Existuje mnoho kvalitních výrobků, které nebyly na zvířatech otestovány a jejich sortiment se stále rozšiřuje.

České webové stránky o HCS/HHPS: www.netestovanonazviratech.cz

Legislativa

28. ledna 2012 v 15:31 | help and protect TEAM |  TESTOVÁNÍ NA ZVÍŘATECH
Od března 2009 v EU platí zákaz testování jednotlivých kosmetických složek a kosmetických výrobků na zvířatech. Výrobky a složky otestované na zvířatech se nesmí do EU ani dovážet. Tento zákaz však má 3 výjimky, a to testy toxicity po opakované dávce, reprodukční toxicity a toxikokinetiky, pro něž bude zákaz platit až od r. 2013. V ČR platí již od roku 2004 zákaz testování kosmetických výrobků i jejich jednotlivých složek na zvířatech bez výjimek. Neznamená to ale, že by česká kosmetika byla na zvířatech netestovaná, většina složek je k nám totiž dovážena z ciziny, kde tak přísná legislativa neplatí. Kromě toho nemá řada složek hlavní využití v kosmetickém průmyslu, a proto spadá do jiné skupiny látek, na jejichž testování se zákaz nevztahuje. Navíc neexistují žádné kontrolní systémy, takže jedinou zárukou, že je produkt včetně jeho složek netestován na zvířatech, jsou certifikáty HCS a HHPS.

Bohužel, ani v ČR ani v EU zatím není nijak omezeno testování prostředků pro domácnost a jejich složek a provádí se proto z velké části na zvířatech. V roce 2008 bylo jen v ČR pro testování látek uvažovaných pro použití v domácnostech použito 574 zvířat.

Dokud nebude v ČR do zákona zapracován i zákaz dovozu a prodeje na zvířatech testovaných kosmetických výrobků a prostředků pro domácnost, prosíme Vás, nakupujte jen takové kosmetické, toaletní a čistící přípravky, u nichž máte jistotu, že nebyly (a ani složky v nich obsažené) otestovány na zvířatech.

Typy testů

28. ledna 2012 v 15:30 | help and protect TEAM |  TESTOVÁNÍ NA ZVÍŘATECH

Test oční dráždivostiJe znám také jako Draizův oční test a je používán ke stanovení akutní dráždivosti látky po přímé aplikaci do oka. Obvykle jsou používáni alespoň tři dospělí králíci pro test jedné látky. Každému králíkovi, který je znehybněn a při vědomí, je látka aplikována do oka, zatímco druhé oko slouží jako kontrola.
Oko králíka produkuje mnohem méně slz než oko lidské a nemůže proto látku vyplavit . I to je jeden z praktických důvodů, proč je používán právě tento druh zvířat. Králíci také nemají mrkací reflex, což usnadňuje aplikaci chemikálií. Během testu dochází k zakalení oka, zčervenání a otoku víček. Viditelné vředy a mokvání očí je popisováno po 21 dnech po aplikaci jedné dávky. Zvířatům obvykle nejsou poskytnuty žádné bolest tišící prostředky.

Test kožní dráždivosti


Tento test je používán ke stanovení agresivity látky aplikované na kůži. Používáni jsou nejméně tři dospělí králíci nebo morčata pro test jedné látky. Test vyžaduje aplikaci zkoušené látky na jejich oholená a vrchní vrstvy pokožky zbavená záda.

Po hodinách, dnech či týdnech se objeví známky zčervenání, otoků, zánětů, práskání kůže a tvorba vředů. Obvykle nejsou poskytovány bolest tišící prostředky.

Test akutní toxicity
Existuje několik různých typů testů toxicity. Test akutní toxicity stanovuje toxický účinek látky na celý organismus po aplikaci jedné dávky. Obvykle se používá 15-30 potkanů na test jedné látky. Ta je podávána orálně, injekčně nebo inhalačně, obvykle opět bez bolest tišících prostředků. Zvířata jsou následně několik dnů pozorována a jakékoliv projevy otravy jsou zaznamenávány. Mezi symptomy patří změny krevního tlaku, ztráta váhy, nadměrné slinění, poškození vnitřních orgánů, vnitřní krvácení, poruchy dýchání, křeče, krvácení z očí, nosu nebo konečníku, naježení chlupů, třes, průjem a koma. není výjimkou, že zvířata během testu umírají. Na konci pokusu jsou všechna přežívající zvířata usmrcena za účelem provedení pitvy.Test teratogenity

Cílem tohoto testu je odhalit případné negativní účinky látek na vyvíjející se plod. Březím samicím je po dobu 10 dnů podávána zkoušená látka, poté jsou zvířata usmrcena a plod vyjmut. Následně jsou vyhodnocovány změny související s reprodukcí a vývojem plodu.
Test LD50 = Lethal Dose 50% (test toxicity na celé tělo)
Označení Lethal Dose 50% znamená v překladu "poloviční smrtelná dávka" a nazývá se tak jeden z nejkrutějších testů prováděných na různých druzích zvířat včetně koček a psů. Cílem je určit množství látky způsobující smrt poloviny pro test použitých zvířat.
Vždy stejně početným skupinám zvířat jednoho druhu jsou postupně aplikovány různé dávky jedné látky, a to tak dlouho, než je nalezeno množství látky, při kterém zemře polovina jedinců ve skupině. Závěry vyvozené pro člověka na základě tohoto testu velmi často neodpovídají skutečnosti, protože mezidruhové rozdíly ve vstřebávání látek, v jejich metabolismu a vylučování jsou značné.Fototoxicita a fotosenzibilizaceFototoxicita a fotosenzibilizace jsou takové reakce kůže na chemické látky, ke kterým dojde při působení světla. V testech fototoxicity se běžně používají malá prasátka, myši, potkani a králíci, ale pozorované reakce kůže jsou často kvantitativně i kvalitativně zcela odlišné od srovnatelných reakcí lidské kůže.


Testování kosmetiky a prostředků pro domácnost na zvířatech

28. ledna 2012 v 15:27 | help and protect TEAM |  TESTOVÁNÍ NA ZVÍŘATECH
Každý rok jsou na celém světě pro testování kosmetiky a prostředků pro domácnost stále zabíjeny tisíce zvířat. Těmto zvířatům jsou aplikovány chemické látky do očí, na kůži, jsou nucena je polykat či inhalovat. To vše jen proto, aby měli spotřebitelé na výběr tisíce nových výrobků.

Mezi nejčastěji používaná zvířata při testování kosmetiky a prostředků pro domácnost (tzn. čisticích prostředků, pracích prášků, leštidel atd.) patří myši, potkani, morčata a králíci.

Testování na zvířatech je nejen velmi krutým, ale také nepříliš spolehlivým způsobem ověřování bezpečnosti a kvality výrobků. Řada společností již proto od testování na zvířatech upustila. Vy tak máte na výběr mezi výrobky testovanými na zvířatech a těmi, které byly otestovány jinak či obsahují jen složky otestované na zvířatech v minulosti (společnost tak nepodporuje nové testy). Vaše rozhodnutí může pomoci zastavit nebo naopak podpořit utrpení zvířat.

Svoboda zvířat se snaží informovat spotřebitelskou veřejnost o skutečné ceně kosmetiky a prostředků pro domácnost. Spolupracuje s Evropskou koalicí za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE), jejímž je členem, a usiluje o změnu a důsledné uplatňování české i evropské legislativy v oblasti testování kosmetiky a přípravků pro domácnost. Českým výrobcům také nabízí certifikáty Humánní kosmetický standard a Humánní standard pro prostředky pro domácnost.

Pokusy na primátech ve světě

28. ledna 2012 v 15:26 | help and protect TEAM |  SITUACE VE SVĚTĚ
Jen v EU je pro pokusné účely každoročně použito přes 10 000 primátů. Nejčastěji používanými primáty jsou kosmani a makakové. Mezi ostatní patří tamaríni, kotulové, mirikiny a chápani.

Zákaz pokusů na lidoopech (šimpamzích, gorilách, orangutanech, gibonech) zatím platí na Novém Zélandě a v EU (s výjimkou výzkumu vážných onemocnění člověka).

pokusy na opicích Starého světa

28. ledna 2012 v 15:25 | help and protect TEAM |  SITUACE V ČR
V ČR je pro laboratoře chov primátů finančně náročný, a proto si je většina z nich nemůže dovolit. Provádí se však pokusy na opicích Starého světa, hlavně na makacích. Opice jsou v ČR používány k výzkumu rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění a k výzkumu a testování nových léků a vakcín.

Kromě toho má firma BioTest největší chov makaků ve střední Evropě a je jejich významným vývozcem pro pokusy v zahraničí. Primáti, používaní k pokusům v ČR, nepocházejí z volné přírody, ale z chovných zařízení (např. ze zmiňované firmy BioTest).

Počty primátů použitých pro pokusné účely v ČR:

Opice Starého světa (Cercopithecoidea) - pravděpodobně makaci:

rok 2004 - 82
rok 2005 - 51
rok 2006 - 51
rok 2007 - 81
rok 2008 - 80
rok 2009 - 63

Ostatní primáti: 0